Přidala si Vás na Facebooku? Hurá, chce Vás začít manipulovat

Je velmi naivní být dnes muž a věřit tomu, že holka si Vás přidává do sociálních sítí kvůli kontaktu s Vámi. Ten už má naprosto elektronicky dokonalý, telefon a SMS jsou dostatečné peklo. Vždy si Vás přidává třeba na Facebook proto, aby mohla začít manipulovat vaše okolí a zjistit možnosti elektronicky vyhlásit samosbubnost.

  1. Okamžitě vyhledá vaše ex
  2. Okamžitě prohledá vaše příspěvky až do desátého kolena a začne připravovat shit testy podle příruček na internetu
  3. Pozor! Lakováním vašich příspěvků chce o sobě dát vědět okolí. Navazuje tím vědomě komunikaci s ex i se sokyněmi.
  4. Okamžitě začne všemi prostředky vymýšlet metody manipulace jak donutit okolí aby pracovalo na jejích záměrech.
  5. Vším směřuje k tomu, aby zjistila, jak vyhlásit samosbubnost i před vaší rodinou a zajistila si tak jejich spolupráci při manipulaci s Vašimi emocemi.

Bičova rada: Používejte sociální sítě účelově. A nebo, nepřidávejte si jí…. pokud jí chcete “milovat”. Pridavejte si jen ty ženy, které ignorujete a nezajímají Vás!

Okamžitě bojujte o získání absolutní převahy a vůbec nepřistupujte na žádné rady femfašizmu. Nenechte jí zjistit z internetu NIC podstatného, pouze pozitiva a vychloubání. Nesmí najít Vaší rodinu ani NIC ze soukromí!

Vaše soukromí ženu zajímá jen proto, aby Vás mohla manipulovat. Obecné totiž platí, že obsah vaší sociální sítě zajímá především člověka s nepřátelskými úmysly. Ostatní nemají nedostatečnou motivaci, aby četli něco o jiných lidech.

Shlédnutí: 271