Moji kolegové vědci jsou většinou velmi neobjektivní v popisování ženského pohlavního chování. Vychází z představy ženy jako nějaké mozkovny, která uvažuje logicky jako obchodník. Nám ale jde především o chování novomanželek, tedy dívek od 17 do 23, které se jako jediná síla uplatňují při budování budoucnosti naší civilizace. Tyto mladé dívky ještě nemají obchodní zkušenosti popisované většinou ve studiích. Chování budoucích novomanželek se od zkušených a životem zklamaných dospělých žen zásadně liší. U mladých žen se uplatňuje pouze hormonální část pudového jednání, kterou se snaží pro zvýšení úspěchu své sexuální strategie korigovat momentální propagandou.
Žena nemá nemůže a nesmí mít přirozenou empatii pro emoce muže, a tak se snaží najít vzorec úspěšného chování podle toho, co vidí a co slyší ve své komunitě. Řídí se zásadně podle toho, jak je vyučována okolím. Pokud tedy okolí vyučuje asociální morálku proti rodinám, zkončí mladé ženy bez můžu jen svobodné matky. Mladé ženy vždy následují hlas propagandy a z toho vyvozují, co jim přijde subjektivně prospěšné a co nikoliv. Tedy nikoliv obchodní logika, ale propaganda má hlavní slovo. Velký vliv na chování žen má i propaganda prostřednictvím pohádek pro děti. Ta kupodivu určí základní chování celé generace plošně. Studujte různé typy pohádek předkládaných dětem v předchozích několika staletích. Vždy jsou věrným obrazem propagandy.
Touto základní premisou je nutné korigovat všechna exaktní vědecká tvrzení nejrůznějších vědců. Pro mladou ženu není důležitá logika správnosti, ale své činy a rozhodnutí poměřuje podle toho co se jí říká. Když se mladé ženě řekne, že její muž musí být vojákem, tak je hrdá na to že je na vojně. Když se jí řekne, že má být hrdá na svého muže dělníka, tak je hrdá na svého muže dělníka. A když se jí řekne, že její manžel musí být milionář, tak ona chce milionáře. Tato schopnost přizpůsobení se mladých žen je základním pilířem diverzity lidské společnosti. Pokud by se ženy řídili jen obchodní logikou, naprosto celá společnost by nemohla fungovat. Protože by všichni museli být pouze milionáři. Spíš jde o to, která síla uchopí média a jakým způsobem. A kdo mladé dívky skutečně vyučuje. Pokud mladé dívky přestane vyučovat skutečná mužská síla (maskulinita) daného národa (která někam směřuje), potom si s celou společností může nový vlastník dívčí propagandy hrát třeba ping pong.

Shlédnutí: 128