Kdo umělecky ztvárňuje smutné emoce, beznaděj a hnus, ten je škůdce co prostě škodí lidem. Prostě jen šíří hnus dál

POZOR!!!!! Obzvláště se vyvarujte konzumace “umění”, které vytvořili lidé úchylní, sebevrazi, posedlí a vyšinutí. Podstata jejich díla je, že do něj vyjádřili důvody své deprese a všemi uměleckými prostředky se pokusili tuto emoci beznaděje převést i na Vás.

Bičova rada: Nesledujte nic takového, vymažte to, nepřijímejte to do hlavy. Hnusu a smutných emocí je dostatek. Sledujte umělecky ztvárněnou krásu přírody, hrdost, důstojnost, moudrost.

Shlédnutí: 200