Státní sociální aparát se musí využívat spravedlivě, aby z jeho funkce netěžily jen ženy. Ženám nahrazuje státní aparát druhou část naplnění sexuální strategie a stát se jim tak stává věrným partnerem. Je to zvláštní snaha státu, zoufalá snaha starat se o děti které potřebuje.

Žena je povinna kvůli svým dětem se chovat k muži uctivě a slušně. Pokud se tak nechová, zničila svým dětem rodinu pro svou vlastní tupost. Pokud si udělala děti s někým, ke komu úctu a slušné chování nechce prokazovat, zradila své děti rovnou. Muži se od takové ženy musí držet co nejdále, aby je emocionálně nezlikvidovala. Velmi často takto vznikají ničitelky mužů.

Muži, nejste povinní milovat děti s protivnou ženou. To je jen citové vydírání! Pokud na to přistoupíte, zničí Vás.

Jediné co je muž povinný, je platit příspěvky na výživné.

Shlédnutí: 392