Nechci sex na jednu noc, vynucování závazku jednostranné oddanosti získanou výměnou za sex

Ženy rády používají femfa heslo: “Nechci sex na jednu noc”. Mimochodem, jako by právě ženy neurčovaly svou budoucí náklonost k muži podle tělesného vjemu při sexu.

Požadavek definovaný výzvou “Nechci sex na jednu noc” neumí ženy vysvětlit. Neví uplně přesně, co tím chtějí říci, opakují ho proto, že ho znají z propagandy femfa. Pokud se pokusíme o věcnou definici tohoto požadavku, zjistíme, že se jedná o celou složitou “právnickou” formulaci.

Věcná definice ženského požadavku “nechci sex na jednu noc”:

  1. žena chce za sex získat příslib, že muž bude muset být ženě za sex zavázán a poskytne za to patřičnou kompenzaci
  2. žena si ale vymiňuje, že sama žádné záruky nedává. Pokud se sama rozhodne, že platila pouze tato noc, muž nemá žádné právo se dožadovat pokračování

 

 

 

Shlédnutí: 771