Muži musí konečně prohlédnout pasti propagandy ničící rodinu

Muži musí pochopit, že současná společnost převychovává ženy do zrůdné morálky, která vůbec není v souladu s ženskými potřebami. Vychovává z žen osoby, které vůbec nejsou schopné plnit v rodině roli ženy a při představě, že by se měly chovat jako ženy se jim dělá zle. Čím více je žena “vzdělaná” systémem, tím hlouběji žije podle femfašistické systémové propagandy. Žena nemá pud sebezáchovy a vždy dělá přesně to, co jí “okolí”, tedy propaganda, nařizuje. I kdyby to mělo pro ní znamenat celoživotní neštěstí.

Pokud muž pochopí současnou situaci, kdy ve femfašistické společnosti ženy neznají svojí roli v rodině a ani jí znát nechtějí, začne se blížit poznání. Tím poznáním je, že jelikož nemá ve společnosti žádná větší práva než žena, nemůže být ani vůbec za nic zodpovědný. Soužití se ženou je pak jako nasednout do letadla které pilotuje nezkušená letuška. Zodpovědnost k někomu totiž získává ten druhý POUZE odměnou za svou poslušnost.

Propaganda proměnila ženy tak, že jsou pro svou roli již nepoužitelné

Současné digitální dívky jsou totiž v rozporu s tím, co chce jejich mysl a co potřebuje jejich tělo. Ženy jsou vychovány tak, že samy sebe mají rády takto modifikované. Společnost z nich systematicky vychovává jakýsi úplně nový druh pohlaví, univerzálního občana který rodí děti a chce k tomu získat podporu.

V okamžiku kdy muž nemůže být zodpovědný za nic, nemá pro něj emocionální smysl zakládat rodinu, neboť to nebude rodina, ale jen žena, která bude dávat požadavky a bude chtít používat muže aby je plnil. Dnešní žena totiž nepotřebuje “pomáhat”, potřebuje jen plnit své příkazy a nápady.

Je velmi osvobozující prohlédnout situaci a prohlásit:

VZTAH S TEBOU MĚ EMOCIONÁLNĚ VŮBEC NEUSPOKOJUJE.

Prostě říci ženě, že v našem životě vůbec neplní roli ženy, ale jen jakéhosi partnera co má “požadavky”.

Nemožností cokoliv rozhodnout potom pro mužský život nemá soužití se ženou smysl, protože nenachází žádné emocionální naplnění. Je to jako by ženy nemohly mít děti, ale mohly by se na ně chodit dívat do školky.

Shlédnutí: 300