Jak psát články, které budou ženy zbožňovat, číst a kupovat

Existuje totiž jednoduchý návod, jak psát články které budou ženy zbožňovat. Jakmile jsou někde tyto informace PLACENÉ nebo jsou součástí reklamy na koučing, na okultní věštění a nebo duchovní aktivity, vždy se jedná nikoliv o prakticky využitelnou pravdu, ale o texty, které jsou napsány tak aby je lidé milovali, četli a sdíleli. A to co lidé milují není žádné měřítko toho zda je to správné a nebo pro život vhodné.

Návody na správné shit testy

Jsou suverenne nejlepší obsah článku pro ženy. Jsou ale podávány zvláštním podprahovým způsobem. Ženám se vůbec neříká, že je shit test, ale duše ženy podvedome ví, že tuto radu radu podtrebuj.

B) MY ŽENY VŠECHNO MUSÍME ŘÍDIT, TRPÍME ALE JSME SILNÉ, MUŽI UŽ NEJSOU CO BÝVALI
Musí se v nich obhajovat myšlenky ženské emancipace a trvale svalovat vinu za rozpad vztahů na selhání mužů.
Ženy se při čtení chtějí dostat CO NEJDÁLE od poznání, že jejich vlastní nápady zničily jejich životy, životy mužů i dětí. A myšlenka že ideály žen likvidují dětem DOMOVY je tak strašlivá, že se k ní žádný článek NESMÍ ANI PŘIBLÍŽIT.

C) TIPY A TRIKY JAK Z MUŽE VYROBIT POSLUŠNÝ AUTOMAT NA USPOKOJENÍ
Také je nutné o mužích mluvit jako by se jednalo o domácí zvířectvo s předepsanými postupy drezůry.

Ženy totiž mužské emoce přirozeně nechápou. Ale potřebují vědět, jak si zařídit aby muž dělal věci tak, aby se muž choval takovým způsobem, že bude ženě dávat potvrzování své emocionální závislosti na ní. Ženy hledají nějaké návody, jak k tomu muže donutit. Jak proměnit muže v jakési automaty na zaplnění druhé poloviny emocionálních potřeb, když tu první si dokážou naplnit dítětem. Vše se totiž řídí kaskádou emocionální závislosti.

D) Trvale je nutné mluvit o tom, že muž a žena jsou emocionálně stejní a pohlaví nemá žádnou specializaci v rodinném vztahu.
Vytrvale píší o obou jako o partnerech. Jako by se jednalo o obchodní vztah. Vždy ale celý text vyzní tak, že muž by se měl přizpůsobit a chovat se zcela nedefinovatelným a nelidským způsobem. Zase zde žena očekává, že muž bude jako pes. Že když dostane určité náležitosti jako jídlo a připuštění, že začne fungovat jako automat na naplnění emocí. Textům vévodí ultrasobectví a femfašizmus.

Všemi prostředky je v těchto článcích nutné popírat kaskádu emocionální závislosti v rodině.

Společný tlak všech těchto zájmů vyvolává mediální pocit, že jediné skutečně city mají ženy, takzvané ženské ultrasobectví. Tento tlak se nazývá femfašizmus.

Ženské city jsou v médiích zcela glorifikovány, mužské jako by neexistovaly

V mediálním prostoru je dopodrobna líčeno, jak žena prožívá pocity štěstí, mateřství, zamilovanosti, neštěstí, zklamání, jaké sexuální polohy jí má partner dělat. Je pořád probíráno jak přesně ženy trpí a čeho mají nedostatek. Přetlak těchto informací v médiích je způsobeny tím, že takové psaní je žádané, čtené a tudíž spojitelné s obchodem na internetu.

Díky jednostranné glorifikaci ženského citového života dnes většina populace chápe jen pohnutky žen. Médii ovlivněná společnost má tendenci uvažovat jen o ženské spokojenosti. Jako že žena je to co jediné co by se mělo opečovávat a že muž se o své emoce postará někde v koutě sám. Ovšem jak už je ve světě elektroniky obvyklé, i tato tendence nabyla obludných rozměrů.

 

 

Shlédnutí: 175