Podíl dětí narozených nevdaným ženám v roce 2016 dosáhl 48,6 % (roste nepřetržitě od konce 80. let 20. století). U prvorozených již od roku 2010 podíl dětí narozených nevdaným ženám převyšuje jednu polovinu. V roce 2016 se mimo manželství narodilo 58,5 % prvorozených.

https://www.czso.cz/csu/czso/aktualni-populacni-vyvoj-v-kostce

Stav sám sebe prudce zhorší

Tím jak do reprodukčního řetězce vstupují dcery svobodných matek, dojde k razatnímu nárustu dalších nemanželských dětí. To jsou děti, které vyrůstají mimo rámec morálních hodnot, které jsme po staletí v naší západní kultuře budovali.

Systém ukradl mužům rodiny a děti. To je konec společnosti tak jak jí známe.

Tyto statistiky ale znamenají i spoustu DALŠÍCH věcí. Například to, že žádný muž nemůže pak najít žádnou ženu pro své děti, protože všechny už nějaké mají. Naplňují se tak slova prastarých prorockých knih o naprostém rozšíření cizoložství.

Svatbou vyjadřuje muž své rozhodnutí trávit se ženou život. Kde není svatba, je jasné že muž nechce a vztah drží žena citovým vydíráním s použitím dětí a státní morálky

Pozor!!! Existuje prakticky rovnítko mezi narozením nemanželského dítěte a nechutí muže se ženou trávit život. Naprostá většina dětí uváděných v této statistice se narodila mužům, kteří s matkou být nechtějí, nepřináší jim to žádné emocionální uspokojení a byli pouze citovým vydíráním a nátlakem pokroucené morálky ze strany společnosti donuceni zastávat oplodnitelskou roli.

Naprostá většina nemanželských dětí už nikdy nezaloží žádnou rodinu. Muži už nebudou mít možnost žádného emocionálního uspokojení, také i proto, že všechny ženy už budou děti s někým mít a vztah už pro ně nebude mít vůbec žádnou cenu.

Shlédnutí: 161