Toto je VELMI ZÁVAŽNÉ TABUIZOVANÉ TÉMA SOUČASNOSTI!

Muži západní civilizace musí většinou chodit s ženami s dětmi cizího muže. Na mužskou lásku k nevlastním dětem ale nevzniká sebemenší právní nárok. Vždy o všem rozhoduje jen a jen vůle dotyčné ženy, která určuje veškerá pravidla mužovo přístupu k jejím dětem.

Tento krutý fakt likviduje srdce mužů po tisících

Muži si musí DÁT POZOR, aby láska k takové ženě a k jejím dětem nespustila v mužském srdci hormony vedoucí k pocitu otcovství. To pak muž zažívá odstavení od jejích dětí stejně jako ztrátu vlatních! Bez jakékoliv legální možnosti se bránit.

V milostném vztahu se ženou s dětmi je lepší počítat s tím, že může kdykoliv přijít konec, se kterým muž nemůže NIC udělat. A navíc, dotyčná stejně zůstává i během “vztahu” na seznamkách a jak bude čas postupovat, ani nebude schopna se oprostit od přilepení k obrazovce mobilu. (Závislost na netělesné komunikaci).

Bičova rada: Aby jste ženu potešili, musíte zájem předstírat. Nesnažte se na děti nějak vázat, aby Vás pak nezlomilo, když se žena rozhodne jinak. Zkuste vyčkat až do okamžiku, kdy budete mít úplně jistotu. Ale to se nedá nijak blíže definovat ani lidsky ani právnicky. Také se můžete setkat s tím, že se do vás dotyčná zamiluje a začne cítit příliš velký vnitřní rozpor k tomu, že Vás miluje více než otce dětí a ukončí s Vámi vztah právě proto, aby si tento vnitřní nepříjemný pocit vyřešila.

Platí ještě jedna zajímavá věc: kvůli Vašemu zájmu o její děti se stejně ženy nakonec nerozhodují zda jste ten VYVOLENÝ. Vždy je pro ženu důležitější co sama chce a láska jejích dětí k vám pro ní bude jen velmi nepříjemnou přítěží! Předstíraný zájem je tedy jen pro její potěšení.

Kvůli Vašemu zájmu o děti se ženy nerozhodují

Zhlédnutí: 1522