Nedodržováním duševní hygieny se lidé přecpávají informacemi, které jejich mozek zuřivě vstřebává, vypouští, míchá do sebe a odmítá. Pyšný člověk je do sebe dále cpe, protože jsou “zadarmo”. Pyšný člověk si myslí, že čím více informací vstřebá, tím bude chytřejší.

Ve vztahové komunikaci trpí myšlenkovým zvracením převážně ženy

Ženy, zahlcované na internetu sexuálními narážkami, se stávají hyperstimulované a jejich myšlení chce veškeré další komunkování odmítat. Jejich tělo ale potřebuje hledat sexuálního partnera, a tak se mysl a tělo dostává u žen do prudkého konfliktu potřeb.

Tím, jak se z příjmu dalších “podobných” sdělení od dalších a dalších virtuálních partnerů na internetu dělá přecpané duši ženy skutečně špatně, dojde skoro vždy k myšlenkovému zvracení. I při sebevětší snaze o sebekontrolu začne přesycená žena “zvracet” v psané komunikaci hnus a opovržení, které má v sobě. Opovržení muži, ale také často i vůči sama sobě. Ženy se i podvědomě stydí za to, jaké všechny komunikace předtím dovolily a vedly. Také cítí velkou frustraci z toho, že víceméně pořád jen píší a žádný sex nemají.

V počátku internetové doby bylo velmi málo možností komunikace. Proto ženy narážely na internetu spíše na intelektuály. Prakticky každý rozhovor končil vstřícnou chutí vzrušené pisatelky o sexu a plánování společných zážitků. Dnes ženy chtějí to samé, ale při sebemenší zmínce o tomto tématu začnou myšlenkově zvracet. Není to tedy už ani shit test, ale je to pouhé uvolnění nahromaděného vzteku.

Není nic zvláštního, když žena v komunikaci rozčílí sama sebe a nejčastější je, že začně sama sebe vytáčet ke vzteku a není možné tomu psaním čehokoliv zabránit. Od určitého bodu komunikace začne být jisté, že žena začala myšlenkově zvracet a že její vztek povede až k blokaci muže, se kterým si právě píše. Muž na druhé straně to nemůže už nijak ovlivnit. Jako ostatně nemůže ovlivnit ani nic dalšího.

Zhlédnutí: 340