Společnost lidí je možné vždy ovládat tak, že jejich dívky naučíme nové módě. Silné společnosti dokázaly své dívky uchopit a držet na uzdě tak, aby je nikdo jiný nemohl přeučovat do nového chování.

Jakmile se společnost odchýlí od přirozenosti, přestane si hlídat co se jejich dívky učí, a nad společností získá moc nový učitel dívek.

Tím se dostaly naše společenství do totální závislosti na femfašistickém systému. Nejen že jsou dívky vyučovány Druhé Morálce, ale tato morálka je také podpořena zákony a médii na všech úrovních. Dívčím vášním a krátkodobým vzplanutím emocí je dána plná exekutivní moc při směřování celé společnosti. Proto se rodí jen nemanželské děti a lidi přežívají v náhodných promiskuitních svazcích a patchwork rodinách.

Shlédnutí: 104