Rodinu zakládá muž

S tímto faktem se nedá nic dělat. Stejně jako se nedá nic dělat s faktem, že děti rodí žena.
Žena se žádným způsobem nemůže podílet na založení rodiny. Může pouze přijmout fakt, že si jí muž chce VZÍT a poddat se mu, čímž získává mužovu zodpovědnost odměnou za svou poslušnost.

Femfašizmus vždy tvrdí přesný opak toho, jak je to správně. Tím dosahuje své destruktivní účinnosti

V případě důležitosti lásky femfašizmus tvrdí nesmysl, že láska muže i ženy má prakticky stejný význam a dokonce se všemi prostředky přiklání k favorizování a glorifikování jalové ženské přitažlivosti k muži. Femfašizmus to dělá proto, že má jistotu brzkého rozpadu takových vztahů a vzniku svobodných matek, které jsou systému zavázány a jsou manželkami státu. Státu pak prokazují oddanost a stát jim za to poskytuje zodpovědnost za ně, stejně jako v normálním manželství

Co se stane pokud na založení rodiny tlačí žena

Jelikož žena nemůže být zodpovědná za osud svého těla a své směřování k normálnímu životu, poddanost muži přirozeně potřebuje pro svůj duševní život. Jedinou další alternativou, která se do budoucna stane většinovým modelem, je role svobodné matky samoživitelky.

Dnes se mladým mužům skoro podává jako ctnost, že si je nějaká holka sama vybrala

Současná lidská společnost se plně řídí pravidly Druhé morálky femfašizmu, tudíž přirozený model rodiny se stal nelegální. Ženy jsou vychovávány jen do role svobodných matek a jsou propagandou femfašizmu učeny aby trýznily muže dovoláváním se ke  “spravedlnosti” a “zodpovědnosti”.

Mužův výběr ženy je jediný důležitý faktor pro stabilní rodinu

Muž při výběru své ženy nese veškerou zodpovědnost za budoucí stabilitu rodiny. Musí si být zcela jist, že vybranou ženu chce přijmout jako svou rodinu. Muž zakládá rodinu výběrem své ženy.
Musí si být jist, že vybraná žena ho natolik emocionálně naplňuje svou existencí, že jí bude schopen projevovat lásku neustále a pořád ho to bude těšit a nabíjet energií.

Nutno říci, že tento model už v dnešní společnosti aplikovat nelze.

Ženy zkouší předstírat oddanost muži kterého si vybraly a skutečně věří, že tím založí rodinu

Pomatený model, kdy si femfašizmem ovlivněné ženy myslí, že budou předstírat oddanost nějakému muži tak dlouho, až si on pod tíhou Druhé morálky a pocitu “odpovědnosti” onu ženu ponechá, je převažující pohromou dneška.
Muž potřebuje skutečnou oddanost ženy kterou si vybral kvůli jejímu chování, myšlení a vzhledu. Předstíraná oddanost ženy kterou si nevybral nemá valnou hodnotu. Ať chce nebo nechce, muž jí může použít pouze k dosažení doplňkového sexu.
Ženy, které toto praktikují, si pak stěžují že: “potkávají samé úchyly”, nebo “nechtějí být holka jen na jednu noc”.

Miliony mužů jsou ve VZTAHU s ženou kterou nemilují skutečnou láskou ale ona předstírá oddanost dokud jí to baví

Pokud žena není skutečně dámou mužova srdce, muž nevydrží dlouho jen se sexem. Brzy potřebuje někoho na něžné intimní soužití duše. Potřebuje druhou polovinu, svou milou lásku kterou by také s radostí něžně hladil. S tou, která se mu vnutila svými vnadami a falešnou hrou se sblížit nemůže, neboť velmi brzy narazí na to, že vynakládá do “vztahu” více energie, než získává.
Takový muž nenosí té ženě dárky a nehýčká jí, což ona zkouší vyžadovat. Po krátkém čase je i žena znechucena, že muž neprojevuje známky zamilovanosti, kterou si ona hodlala vydobýt vlastní snahou. Bohužel vůbec netuší, že mužská pravá láska je nesmírně vzácná a že pro její získání nemůže a nemusí dělat nic, jen prostě existovat.

Shlédnutí: 1201