Všechny mezilidské vztahy, ať už sexuální nebo třeba zaměstnanecké, mají duální polaritu motivů, kvůli kterým do vztahu lidé vstupují a kvůli kterým ve vztazích setrvávají.

Těmto důvodům, které lidi do vytváření mezilidských vztahů nutí, říkáme “motivanty”.

Motivanty jsou dvojího typu s opačnou polaritou.

Satisfakční motivanty jsou důvodu ke vztahu s jiným člověkem, které poskytují pocity radosti, bezpečí, uspokojení, rozkoše.

Stresorové motivanty jsou ty důvody, které nás nutí vyhledávat vztahy nebo je udržovat kvůli strachu. Strachu že společenského znemožnění, ze samoty, stesku, z neukojených potřeb, z hladu, z tělesného utrpení a podobně.

Obě polarity motivantů jsou vždy téměř v rovnováze. Pokud převyšují svou pomyslnou emocionální intenzitou satisfakční motivanty, člověk popisuje ten stav jako “štěstí”. Pokud převyšují stresorové, člověk postupně slábne a vyčerpává se.

Pokud chce někdo s někým manipulovat a nebo chce ovládat celou společnost, musí pracovat s motivanty.

Člověk který pracuje se satisfakčními motivanty je označován jako “sympatický a milý”.

Člověk který pracuje se stresorovými motivanty je označován jako sociopat.

Současná propaganda femfašismu zaměřená na rozpad mezilidských vztahů se dá velmi dobře poznat podle průhledné účelovén manipulace s motivanty.

Pokud se objeví síla a vůle která dokáže celospolečensky měnit motivanty, dokáže tuto lidskou společnost neomezeným způsobem ovládat a vnutit jí i zcela sebezničující chování. Dobrým příkladem je například působení a Národního fašismu v hitlerovskému Německu, kdy se propagandě podařilo přesvědčit německý národ, že Němci nutně potřebují žít v Rusku. I když dnes z praxe víme že žádného Němce Rusko nepřitahuje, přesto kvůli této ideologii zemřelo mnoho milionů lidí.

Současná ideologie Druhé morálky zase mění představy žen i muži o společném soužití tak aby spolu nemohli nikdy vycházet a aby jejich vzájemné chování bylo z principu nepřátelské. Každá pokročila diktatura se soustředí především na oblast sexuálního a rodinného života, protože potřebuje lidi pohánějící její kola zdravé, silné a vitální, pouze neuspokojené emocionálně. Díky tomu se tedy soustředí v naprosté většině na ovlivňování myšlení plodných mladých žen.

Shlédnutí: 167