Sexuální strategie odlišného živočišného druhu?

Elektronická média extrémně urychlují destruktivní dopady femfašistické výchovy. Dívky totiž mohou své shit testy i sepepropagaci provádět způsobem nevázaným na fyzický svět. Provádějí to plošně a anonymně. Tím se lidská sexuální strategie žen mění v něco neobyčejně jiného, co je spíše podobné vypouštění feromonů ve hmyzí říši. Sexuální strategie hmyzu je totiž realizována v podobném prostředí.

Pomateně vychované dívky se snaží převzít nějakou roli napodobováním maskulinity

Dívky se snaží nějak uchopit nesmyslný svět okolo sebe. Čím dál časteji se budeme setkávat s tím, jak trapným způsobem napodobují maskulinitu. Vyjadřováním, tetováním, narcizmem, arogancí – v podání dívky vždy vypadá tak odporně. Debilní femfašistický tlak bude přesvědčovat muže, že takové dívky se mužům skutečně líbí a muži tomu budou věřit, neboť čím více informací je na světě, tím menší hodnotu pro lidi mají. Nakonec všichni budou věřit jen tomu, co je momentálně baví a nebude důvod se zabývat realitou.

Dívky jsou svým největším nepřítelem a zrádcem

Nové prostředí a nové možnosti jak realizovat svou sexuální strategii je pro dívky v KAŽDÉM aspektu destruktivní. Neexistuje vůbec žádná VÝHODA, kterou nový systém nabízí, naopak všechny aspekty jsou přímo zaměřeny proti lidské přirozenosti. Vždy vedou k tomu, že dívka chce přesně co nechce a dojde u ní k emocionálnímu zacyklení.

Je to samosvorný jev, ze kterého neexistuje cesta ven

Dalším hrůzným aspektem tohoto jevu je, že se jedná o jev samosvorný. To znamená, že jeho samotou existencí sám sebe urychluje. Neexstuje tedy ŽÁDNÁ šance, jak by se mohla situace ještě zlepšit. Většina lidí si myslí, že člověk svou činností sám sebe zdokonaluje, ve skutečnosti pouze směřuje k neodvratnému.

Shlédnutí: 569