MGTOW hnutí

Publikace a vědecká práce A. Biče v hrubých obrysech připomíná mezinárodní hnutí MGTOW, neboli “Mans going their own way”, přibližně tedy: “Muži jsi jdou svou vlastní cestou”. Je zde však značný rozdíl!

Hnutí MGTOW je ve svém výsledku hnutí poraženecké. Říká, že se ženou západního světa muže již nic dobrého nečeká a proto je zapotřebí ženy opustit a dělat si své vlastní věci. To je ve svém výsledku přesně to, k čemu je lidstvo manipulováno! Souhlasem s hnutím MGTOW v podstatě říkáme, že propaganda feminizmu vyhrála. Tak se nám stalo, že největší hrdinství jaké může muž západní společnosti projevit je opustit ženu se kterou má děti a nebo se hrdinsky rozhodnout, že nebude mít rodinu a žádnou ženu. O tom, jak je to tragické nebo ubohé si udělejte vlastní názor.

MGTOW je past systému femfašistického státu na ALFA muže. Femfašistický systém potřebuje ALFA muže (tedy muže, kteří budují společnost a nejsou poskytovatelé služeb neukojitelným ženám) izolovat od možnosti vytvořit rodinu a vyučovat dcery odolné vůči systému. Pro ALFA muže systém připravil hnutí MGTOW, kde může jakousi “důstojnou” cestou nemoudrý ALFA muž uznat porážku a s touto nálepkou se odsunout do ústraní a dále již proti systému nepůsobit. V MGTOW hnutí se lapení muži vzájemně ubezpečují o své “pravdě” a pěstují jakousi vzájemnou hrdost, podobně jako v náboženské sektě.

Jedním z nejhloupějších rysů MGTOW je poměřování interní mužské úspěšnosti podle měřítek, které ale určují ženy ovládané systémem. Tedy když se MGTOW muži vzájemně předhání, kdo by byl býval lepším BETA providerem. Tedy, kdo vydělá víc peněz a má větší majetek.

Genderová enemizace

A. Bič a jeho MGTRW

Hnutí A. Biče se naopak pokouší dát mužům dostatek přísných rad a morální síly na to, aby se pokusili ještě nějaké zbývající ženy vrátit do role manželek a vytvořit tak poslední západní spokojené rodiny, které budou reprezentovat tradice naší kulturnosti. Ve skutečnosti je hnutí A. Biče určeno pro lepší život mužů, žen i dětí.

Pravé MGTOW obětuje ženy a děti ve prospěch mužova zdánlivého klidu. A. Bič burcuje k nečemu, co by se mohlo nazývat MGTRW, “Mans going the right way”, tedy aby si muži svobodně vzali vládu nad ženami v rodinách, protože ženy nic jiného instikntivně nepožadují a touží po tom. Souhrnným názvem označuje AlBi tuto práci jako MAXIMA REGULA mladého muže.

Zhlédnutí: 1846