MAXIMA REGULA

Vážený mladý muži,

stojíte před úkolem zajistit pokračování naší kultury zplozením a vychováním další generace. Aby naše civilizace mohla existovat, musí každý mladý muž zplodit v průměru více než dvě děti. Pokud se tak nestane, dědictví našich otců a dědů vymizí.

Na tomto úkolu budete muset spolupracovat s dnešními ženami, které jsou bohužel vychovány destruktivně. Od první třídy jsou vyučovány zkoušet napodobovat mužskou sexuální strategii, ale jejich emocionální podstata se nezměnila. Jsou tedy vychovány tak, že nemohou prožít emocionální uspokojení v roli ženy. Žádné další vzdělávání je k tomuto uspokojení nepřiblíží, pouze je více oddálí od poznání pravdy.

Současná naše civilizace je femfašistická.  Ženy Jsou vychovány v domění, že jsou mužům minimálně rovnocenné, že jsou vitalitou a společenským uvědoměním předurčeny převzít zodpovědnost za zakládání rodin a vychování nové generace. To samozřejmě není pravda a ženy to ničí tím, že je to činí pro muže nesnesitelnými.

Touto propagandou jsme zcela obklopeni a děti jí přijímají už v pohádkách, současníci jí sledují v televizních seriálech. Mladí chlapci jsou femfašistickou společností zostuzováni  a ponižováni veřejně tolerovanými syntetickými shit testy.

pokud projeví maskulinitu, tedy mužskou nadřazenost. Dívky mohou chlapce libovolně mlátit a vždy bude vinen chlapec.

Společenská morálka a “móda” říká jednu věc, skutečné emocionální potřeby a sexuální strategie zůstaly ženám (a i nám mužům) pořád stejné. Ženy dnes nemají žádné mantinely a žádná omezení v prosazování své sexuální strategie, hranice ženám v minulosti určovala obecně platná morální norma, kterou určovali muži. Domělá rovnoprávnost a neexistence zábran způsobuje, že přirozené ženské vlastnosti narostly do obludných rozměrů.

Emocionálně neuspokojitelné ženy se pohybují v bludném kruhu pokusů o uspokojení své sexuální role. Jediné co je v jejich moci je částečně se uspokojit rolí svobodné matky, nezávislé na muži.

Ženy současnosti zkouší naplnit jedinou funkční logiku funkční rodiny  tak, že se pokouší donutit a manipulovat muže k tomu, aby samy sebe ovládaly prostřednictvím nás mužů. Pokud se vám zdá, že to nedává smysl, tak vězte, že je to opravdu smysl nedává. Ale přesně toto společnost dívky učí.

Dívky předpokládají společensky platnou normu, že muž je jim nejvýše roven, přesto u něj potřebují nalézt dominanci a schopnost ženu ovládat a směřovat. Bez morálních omezení minulosti tak dívky hledají u mužů dominanci pomocí neustálého shit testování. Vyhledávají

 

Pravděpodobně vše, co jste doposud slyšeli o vztazích mužů a žen, nebyla pravda ale názory předkládané femfašistickou společností. Společnost toleruje pouze názory, které jsou shodné s touto destruktivní vztahovou “módou”, proto i veškeré obecně rozšířené rady nevedou k lepšímu, ale naopak situaci zhoršují.

Mužské a ženské srdce, jejich očekávání a potřeby, jsou stvořeny a vyladěny do vzájemné jednoty. Jsme přeci jen jedna bytost, která má dvě pohlaví pouze za účelem rozmnožování. Pokud vše zůstává podle lidem přirozeného řádu věcí, lidé žijí v rodinách a jejich pokolení se rozšířuje a prospívá.

Poslední století se ale pyšní lidé rozhodli odstoupit od přirozeného řádu a vylepšit se. Jelikož byla role vůdčího pohlaví mužského shledána jako “výhodnější”, myšlenky pyšného člověka se vydaly cestou, že i ženy budou ve vůdčí roli jako muž. Neustálým zdokonalováním této částečně logické, bohužel ale prakticky nemožné a destruktivní myšlenky nyní naše civilizace dospěla do smrtelného stavu. Všechny ženy jsme úplně vykořenili ze ženské role a ony teď zoufale hledají mužský element aby se tam mohly vrátit.

Kriticky destruktivní lidské nápady jako je tento s rovností a reciprocitou pohlavních rolí ale nevede ke změně lidských emocionálních potřeb. To jen lidé naivně věří, že dokážou ovládat své vlastní tělo a pudy. Móda a společenské konvence mluví o vyrovnaných právech mužů a žen, ženská emoce ale stále hledá a bude hledat dominantního muže, protože právě dominantní muž ženě působí plný prožitek života v těle ženy a emocionální spokojenost.

Nesmyslnými společenskými konvencemi spoutané ženy od první třídy vychováváme tak, aby jednaly proti své přirozenosti. Člověk je velmi typický tím, že často tvoří A, ale vůbec neřekne ono pověstné B. Tím že se člověk rozhodl, že předefinuje roli ženského pohlaví, vůbec neřekl, jaký vliv očekává na mužské pohlaví a co více, jaký vliv očekává na soužití obou coby jediné společné lidské bytosti. Výsledkem je samozřejmě to, že posunutím práv žen kupředu se ženy ocitly v prázdnotě. Před nimi není nic, co tam potřebují k realizaci své pohlavní strategie vedoucí k emocionálnímu uspokojení životem. Zoufalé ženy nasazují veškeré zbraně svého tělesného působení k jedné věci, k hledání dominantního muže. Posunuly se ale tak daleko, že používají ten nejtěžší kalibr. Shit testy a citové vydírání. Přirozenou ženskou sexuální strategii, manipulaci, vyhrocenou do ničím neomezené zvířecí krutosti. Vše použito při zoufalé snaze narazit na dominantí rezistenci skutečného muže.

Jelikož se lidé navzdory všem svým debilním nápadům nikdy duševně a emocionálně nezmění a navždy zůstane v jejich srdcích přirozená kaskáda emocionální závislosti, jedinou spravedlivou cestou k dosažení naplnění emocionálních potřeb obou pohlaví je důsledné vzdělávání mužů v nové situaci a posunutí mužů v nekompromisnosti a tvrdosti vystupování přesně o ten krok, o jaký ztvrdlo srdce ženy.

Současná situace přináší SNADNO popsatelné negativní jevy.

Pravděpodobně vše, co jste doposud slyšeli o vztazích mužů a žen, nebyla pravda ale názory předkládané femfašistickou společností. Společnost toleruje pouze názory, které jsou shodné s touto destruktivní vztahovou “módou”, proto i veškeré obecně rozšířené rady nevedou k lepšímu, ale naopak situaci zhoršují.

Mužské a ženské srdce, jejich očekávání a potřeby, jsou stvořeny a vyladěny do vzájemné jednoty. Jsme přeci jen jedna bytost, která má dvě pohlaví pouze za účelem rozmnožování. Pokud vše zůstává podle lidem přirozeného řádu věcí, lidé žijí v rodinách a jejich pokolení se rozšířuje a prospívá.

Poslední století se ale pyšní lidé rozhodli odstoupit od přirozeného řádu a vylepšit se. Jelikož byla role vůdčího pohlaví mužského shledána jako “výhodnější”, myšlenky pyšného člověka se vydaly cestou, že i ženy budou ve vůdčí roli jako muž. Neustálým zdokonalováním této částečně logické, bohužel ale prakticky nemožné a destruktivní myšlenky nyní naše civilizace dospěla do smrtelného stavu. Všechny ženy jsme úplně vykořenili ze ženské role a ony teď zoufale hledají mužský element aby se tam mohly vrátit.

Kriticky destruktivní lidské nápady jako je tento s rovností a reciprocitou pohlavních rolí ale nevede ke změně lidských emocionálních potřeb. To jen lidé naivně věří, že dokážou ovládat své vlastní tělo a pudy. Móda a společenské konvence mluví o vyrovnaných právech mužů a žen, ženská emoce ale stále hledá a bude hledat dominantního muže, protože právě dominantní muž ženě působí plný prožitek života v těle ženy a emocionální spokojenost.

Nesmyslnými společenskými konvencemi spoutané ženy od první třídy vychováváme tak, aby jednaly proti své přirozenosti. Člověk je velmi typický tím, že často tvoří A, ale vůbec neřekne ono pověstné B. Tím že se člověk rozhodl, že předefinuje roli ženského pohlaví, vůbec neřekl, jaký vliv očekává na mužské pohlaví a co více, jaký vliv očekává na soužití obou coby jediné společné lidské bytosti. Výsledkem je samozřejmě to, že posunutím práv žen kupředu se ženy ocitly v prázdnotě. Před nimi není nic, co tam potřebují k realizaci své pohlavní strategie vedoucí k emocionálnímu uspokojení životem. Zoufalé ženy nasazují veškeré zbraně svého tělesného působení k jedné věci, k hledání dominantního muže. Posunuly se ale tak daleko, že používají ten nejtěžší kalibr. Shit testy a citové vydírání. Přirozenou ženskou sexuální strategii, manipulaci, vyhrocenou do ničím neomezené zvířecí krutosti. Vše použito při zoufalé snaze narazit na dominantí rezistenci skutečného muže.

Jelikož se lidé navzdory všem svým debilním nápadům nikdy duševně a emocionálně nezmění a navždy zůstane v jejich srdcích přirozená kaskáda emocionální závislosti, jedinou spravedlivou cestou k dosažení naplnění emocionálních potřeb obou pohlaví je důsledné vzdělávání mužů v nové situaci a posunutí mužů v nekompromisnosti a tvrdosti vystupování přesně o ten krok, o jaký ztvrdlo srdce ženy.

Současná situace přináší SNADNO popsatelné negativní jevy.

Shlédnutí: 603