Společnost není femfašistická oficiálně. Femfašizmus je ohavný myšlenkový výplod ženské arogance. Přesněji řečeno: přirozené neschopnosti žen vnímat emoce muže.

Z pohledu ženy je muž po narození dítěte už automaticky povinen stát se jejím spolupracovníkem při péči o rodinu, kterou ona si zalozila těhotenstvím. Toto je typický výplod výše uvedene emocionální neschopnosti a projevuje se to jako ženské ultrasobectvi .

Obludnou logikou si žena myslí, že okamžikem narozeni převzala nad mužem vladu a automaticky se stala jeho velitelem. Nemůžeme se tomu divit, od dětství byla žena v tomto smyslu vyučována naší spolecnosti . Projeví se to tak, že začne arogantně rozdávat požadavky a vyžaduje jejich plneni .

Zde pozor. Ona je povinna starat se o dite, ale k tomu nedílně patří to, že se musí chovat slušně a s úctou k otci. Pokud otce dítěte uráží a ponižuje, činí to přímo proti svému dítěti. Nejste totiž povinni ji sloužit ani ji poslouchat! Jste povinni jen platit výživné!

Společenská konvence současnosti se nesmí pokroutit tak, že muž je ovladan a žena rozkazuje. Takto to není právně definováno. Je to definováno tak, že žena se nemusí k otci chovat slušně, ale naštěstí otec nemusí ze zákona  ženu poslouchat.

Shlédnutí: 110