Moc si vyskakují na to že dítě samy potřebují, klidně s kýmkoliv

Femfašizmus obludně přeceňuje zásluhu matky. Z mateřství ženy dělá důvod, proč by se jí muž měl klanět a sloužit. Snaží se zamlžit fakt, že žena prostě dítě porodit musí, nebo se zblázní. A otěhotnět jakoukoliv je skutečně pro muže zábava bez práce! Její otěhotnění, které sama potřebuje pro svou emocionální rovnováhu není nic, za co by zasloužila Váš vděk. To dělá jen sama pro sebe! Vděk si zasluhuje pouze za roli věrné manželky. Pokud je to dnešní dívka, je jí jedno, kdo bude otec, muži stejně pohrdá díky celoživotní společenské výchově.

Mají převrácené kdo by měl být komu vděčný

Nemá pro Vás význam že má Vaše dítě, když Vás zároveň odmítá poslouchat jako manželka. Úctu si zaslouží pouze v roli ženy s úctou a podřízeností muži. Jako samostatná partnerka s Vaším dítětem Vám přidělá více starostí než emocionálního uspokojení. Díky kaskádě emocionální závislosti bude ona vždy emocionálně spokojenější a podporovaná partnerem státem.

Každé dívce se ale líbí tvrzení, že tímto svým nutným mateřstvím získává právo ovládat a citově vydírat. Proto se jí hned zalíbí propagandistické slogany femfašizmu.
Tyto slogany vkládá ženám do úst jejich skutečný partner – stát.

Příklad takových sloganů:

“Musíš mi být vděčný za to, že jsem ti porodila dítě”.

Shlédnutí: 128