Nebezpečná klamná nauka využívající povrchní představy a neznalosti většinové populace

Aby se společnost neděsila smrtelného demografického vývoje a stárnutí populace vedoucí k zániku společenosti, je lidem vtloukána do hlavy chybná představa, kterou pak naučeně lidé ODPOVÍDAJÍ.

Když lidem řeknete: “Rodí se méně dětí než umírá lidí”, většina poslušně odpoví “tak nás bude jen méně”.

Podstata tohoto klamu

LIdé si neuvědomují, že lidé tvoří velmi rozmanitou strukturu a rodí jen určitá věková kategorie. Lidé si neuvědomují, že neumírají plošně všichni stejně, ale ze světa mizí pouze staří. Tím pádem při počátku ÚBYTKU začne okamžitě STÁRNUTÍ POPULACE.

Populace ale nestárne lineárně, protože nerodí všechny věkové kategorie stejně. Klíčový faktor pro plodnost a životaschopnost populace je průměrný věk žen. Pokud je moc vysoký, nemůže už společnost dále existovat. Proto femfašizmus a Druhá Morálka cíleně zvyšuje věk prvorodiček. Cílem je zničit celé společenství.

Shlédnutí: 95