Jelikož nemůžeme být manželi, ale pouze partnery, je lepší nenechat se ovládnout lovkyní co se potřebuje uspokojit svůj mateřský pud, která se nám nelíbí. Raději ho udělejte té, která se Vám líbí – i když víte, že jí nezískáte.

Musíme vědět, co znamená Otcovství. Láska k dítěti u muže vzniká díky lásce k ženě. Dítě budeme milovat i když žena si vybere jiného muže, a to díky tomu, že nám bude tuto lásku připomínat. Vnucené dítě sice budete taky milovat, ale budete pořád obtěžkáni nutností vycházet s neoblíbenou matkou. Kontakt s dítětem se tak může proměnit v peklo.

I když mají ženy s dětmi dost drzosti na to, aby u muže vyžadovaly bezdětnost, časem nebudou mít jinou možnost, než děti ostatních žen akceptovat.

Shlédnutí: 271