Praktickým společenským shit testem všech chlapců, mladých mužů je obecné ženské provolání, které je díky ultra femfašistické společnosti ZCELA TOLEROVÁNO:

“Muži už nejsou co bývali”, “Kde jsou ti muži…co…”

Tento shit test, tedy arogantní zvolání někoho, kdo je si pevně jist svou převahou, je provoláván femfašistkami k tomu, aby si mohly morálně užívat svou nadřazenou pozici a donutili mladé neznalé chlapce a muže, obklopené ultra femfašistickými názory (často i svých otců), aby ještě více sloužili a ještě více se ponižovali.

Bičova rada: Ironií je, že kdo tomuto hlášení neodolá a začne se ponižovat, automaticky je přeřazen z bad boys do friends zone.

Shlédnutí: 221