Ženská láska je sama o sobě bezcenná, a také destruktivní. Ženská láska má smysl pouze tehdy, pokud žena prokazuje její výsledky muži, který si ji vybral za ženu.

Jelikož je ženská láska jalová a bezcenná, ultrasobecká a destruktivní, je velmi prosazována femfašistickým společenským systémem.

Systém ví, že pokud dívkám vnukne myšlenku, že jejich láska je důležitá, že se za ní mají pachtit a následně jim systém poskytne veškeré zázemí aby tento jalový pud následovaly, dokonale ty dívky odrovná. Velmi brzy u nich nadělá svobodné matky závislé na otroctví systému.

Shlédnutí: 226