Čím nejlépe ovládnout a manipulovat lidskou bytost? No přeci fiktivní nabídkou “SVOBODY”!

Systém femfašistické Druhé morálky ví, že ženu nejlépe zničí vnucená lež, že muž nesmí a nemůže ovládnout její život. Žena oklamaná touto myšlenkou vstupuje do života rovnou znechucena a hltá nauky Druhé morálky s vděčností, protože je nucena v těchto lživých naukách hledat odpovědi na otázky, které nauka sama vyvolává. (Je to shodné s politickým fašizmem, kdy lidé byli nuceni chápat důležitost genocidy díky přijetí Hitlerovo myšlenek)

Nauka v ní vyvolává tyto znechucující myšlenkové pochody:

Muž mě nesmí ovládnout = musím se tedy ovládnout sama. I kdyby mě chtěl ovládnout, tak nesmí. Muž mi nemůže s ničím pomoci, ale můžu ho začít manipulovat abych ho použila. Potřebuji návody, jak co nejlépe manipulovat a používat muže v mé cestě k samoživitelství. Muž tedy pro mě k ničemu není, protože je něco méně než já, sám nemůže nic, potřebuje mě jako ženu. Já budu vládkyně, a pokud se mi podaří ho ulovit na své kozičky a zadeček a oplodní mě, tak už bude muset sloužit, protože to je společensky a morálně správně. Naštěstí mám hodného strýčka stát, a ten mi pomůže si na něj dupnout.

Rychlá cesta žen do otroctví femfašizmu

Když žena přijme tuto lež (a přijme jí drtivá většina žen a dokonce i mužů), že muž nesmí a nemůže ovládnout život ženy, je už plně kvalifikovaným otrokem femfašizmu. Už slepě následuje všechny snahy o sebeuživení, plánuje si život svobodné matky, hledá poslušně někoho, kdo by jí oplodnil. Také poslušně čte femfašistické poradny, aby se naučila všechny pojmy Druhé morálky sypat z rukávu. Naučí se že manželství není správné, ale že je partnerství. Naučí se že není “láska” ale “vážný vztah”. Je naučená nesmyslně zjednodušenému modelu muže, a ani jako vysokoškolská profesorka NETUŠÍ, co je to Otcovství.

Dívka která absolvovala celý vzdělávací proces a začínají se u ní probouzet sexuální touhy je ihned plně připravena systémem vzdělávání na roli svobodné matky. Femfašizmus jí předkládá materiály tak, aby se co nejdříve dostala do pasti prvního nemanželského dítěte, kdy se z ní stane nechtěná a trvalá manželka systému, takzvaná samoživitelka.

Shlédnutí: 393