Je velmi destruktivní, jak je prakticky ve všech médiích slovo IDEOLOGIE chybně interpretováno jako nauka o něčem ideálním a krásném. Pravdou je ale opak.

Ideologie je nauka, která slouží k přípravě obyvatelstva na převzetí totalitní moci. Ideolog je tedy člověk, který připravuje soubor myšlenek pro PROPAGANDU, tedy k reklamě na ideologii. Ideologie je systém myšlenek, vedoucí demokratické obyvatelstvo k přijmutí viny za neúspěšný boj s myšlenkovým konstruktem ideolgie, tedy s ideologickým nepřítelem. Obyvatelstvo, které tuto vinu (nevědomky) přijme, je poté snadnou obětí totalitního režimu.

Shlédnutí: 33