Své nejniternější pravé já neustále ochraňuj. Dovolíš-li jí na ně pohlédnout, nikdy jí nedovol vidět ho zcela. Pohlížej na sebe jako na hrad. Dovol jí vstoupit, ale nikdy jí nedávej klíč od těch nejmohutnějších dveří. Nevyhnutelně si jich všimne. Bude se ptát a bude chtít vidět, co se za nimi skrývá. Ignoruj její námitky i manipulace. Nikdy ty dveře neotevírej. Žádná žena, vyjma snad možná tvé matky, za to nestojí.
Věříš-li, že láska k ženě s sebou nese sdílení všech pocitů s ní, pak lásce nerozumíš.

Shlédnutí: 171