Se ženou to po 25 jde z kopce, muži naopak rostou

I když se ženy vzájemně vyučují, že je v pořádku založit si rodinu až okolo třiceti, jen si lžou mezi sebou navzájem. Okolo třiceti si pořizují dítě jen z absolutní zoufalosti těla. Navíc po překročení jisté biologické hranice už tělo muže dává jasný signál, že otěhotnět starší ženu poprvé už představuje pro ní smrtelné riziko. Nakonec, většina porodů dnešních žen se neobejde bez náročné zdravotnické asistence.

Vzhledem k destruktivní femfašistické výchově dnes klesá hodnota dívky pro muže ještě dříve, než v minulosti. Tedy v dobách platné přirozené společenské konvence mužské nadřazenosti. Mužská nadřazenost je to jediné, co ženám prospívá, je přirozená potřebám ženských emocí a toto nejde nijak zrušit ani změnit.

Dívka je dnes sama sobě největším nepřítelem

Dnes prakticky ještě před dospělostí mladá žena přijímá do mozku natolik destuktivní učení, že se stává sama pro sebe i pro muže nepoužitelnou. Velmi rychle se naučí chtít to, co jde proti jejím emocím a potřebám těla. Čím dál tím víc se vydává na cestu života mužského typu a její hodnota jako ženy jde strmě dolů. Stává se totiž emocionálně neuspokojitelnou bytostí. Nazýváme to syndromem chci přesně to co nechci.

A i když je dlouho schopná rodit děti, nakonec porodí v zoufalosti sotva jedno. A to proto, aby uspokojila alespoň jednu část přirozené kaskády emocionální závislosti. V tu dobu už je její vnitřní svět nastaven tak, že pro emocionální spokojenost muže nemá žádnou hodnotu protože už se nemůže stát manželkou muže. Jen by s ní byl trvale v boji proti jejímu vlastnímu přesvědčení. Často je tedy jen neuvěřitelně náročnou zátěží a trvale nepochopitelně nešťastná i když zdánlivě má všechno. Jednou naučené pohrdání muži už se nedá přeučit. Muži to znají velmi dobře například ze zaměstnání, tam také když zaměstnavatel povolí uzdu zaměstnanci, už nikdy si úctu a respekt zpět nezíská.

Internet učí dívky aroganci a pohrdáním muži, takže je nepoužitelná ještě mnohem dříve

Hranice leží mezi 18 a 24 lety a je pochopitelně ovlivněna výší “vzdělání”. Čím více přijme vzděláním mužského elementu a čím déle se ve světě internetu a v jeho sociálních sítích se naučí muži pohrdat, tím je hranice blíže. Po překročení této hranice si už vůbec není jistá svou sexuální roli a komunikuje s muži jen shit testy.

Shlédnutí: 876