Typický nesmysl, který ženy často šíří do světa a propaganda femfašizmu je dokonale medializuje

Ve skutečnosti je to zastrašování mužů.

Po mužích se chce, aby se za takové chování stydeli a snažili se hodí nikdy neudělat. Chce se po nich, aby byli poslušní. Systém se jakoby vysmívá mužům, že jsou povrchní, nedostateční a nespolehliví. Systém se může vysmívat vlastním mužům, protože je si vědom své nekonečné moci.

Dívky ale popisují skutečný jev. Ony samy totiž využijí mi femfašizmu k tomu, že po narození dítěte přestanou hrát sladkou manipulativní hru na příjemnou společnici, která je vysilující. Po narození dítěte tvrdě udeří a chtějí z muže mít zdroj peněz a podpory pro své vlastní životní plány.

Příbuzným společensky podporovaným shit testem je tvrzení, že: “muži se nechtějí vázat”. Samozřejmě že muži se nechtějí vázat na ženy, které je uhání a snaží se je ovládnout citovým vydíráním.

Shlédnutí: 144