Gentleman – neboli “jemný muž”, je vzletné označení dominantního muže chovajícího se jemně a ohleduplně k podřízené ženě. Ve společnosti prosazující ideologii genderové rovnosti již z principu tento pojem neexistuje.

Gentlemanství je chování přímo závislé na celospolečenské morální výchově žen! Pokud se muž chce ohleduplně a citlivě chovat k ženě ve společnosti pohlavní rovností (společnost řízená ideologií gender studies), automaticky se stává podřízeným jedincem, zcela ovládaným všelijakými ženskými nápady a vášněmi – jedincem nenesoucím žádnou zodpovědnost za život žen a dětí, tedy je zbaven možnosti směřovat svou vlastní společnost svým směrem.

Připomeňme si jedno z největších tabu současnosti: Zodpovědnost za někoho je odměnou za jeho poslušnost. Zodpovědnost a poslušnost (loajalita) jsou dvě strany téže mince.

Shlédnutí: 198