Proč se dnešní muž bojí odporovat ženě?

Protože díky všeobecné iluzi oprávněnosti ženských požadavků si vzdorováním samosnubné ženy dnešní muž vytvoří člověka, který je silně motivován k nepřátelským aktivitám vůči němu. Stejně jako muž většinou nerozbije nepříjemnému sousedu okna od auta baseballovou pálkou ze strachu, aby nevyvolal jeho hněv a následný soud, tak se také dnešní muž oprávněně bojí vzdorovat samosnubné ženě, aby prostě nevytvořil svého úhlavního nepřítele. Ona je totiž přesvědčena mediálním tlakem, že je V PRÁVU na vás tlačit. Je připravena vás pořád pronásledovat a škodit.

Tak se nám stalo, že největší hrdinství jaké může muž západní společnosti projevit je opustit ženu se kterou má děti a nebo se hrdinsky rozhodnout, že nebude mít rodinu a žádnou ženu. O tom, jak je to tragické nebo ubohé si udělejte vlastní názor.

Samosnubná žena bez problému věnuje veškerý svůj čas a um jen k tomu, aby vymýšlela všechny myslitelné metody, jak vás skřípnout, obvinit z nečestného jednání, nutit vás služit jí ve jménu “vyšší spravedlnosti”. Bude vás pronásledovat elektronicky a vymýšlet různé obvinění, které se budete marně snažit dementovat a vysvětlovat, z vaší reakce ona vždy pozná, jak veký má na vás emocionální vliv a jak moc tedy může více “přitlačit”. Tento tlak dokáže samosnubná žena vytvářet TAK DLOUHO, že normální muž tomu není schopen odolat. Tak dlouho znamená měsíce, roky, desetiletí.

Díky tomu, že ona je žena, budou jí v jejím tlaku na samosnubnost podporovat nejen názory v médiích, ale i její rodina, a velmi často i vaše vlastní rodiče, které ona snadno přesvědčí že jste skvělý, že vás miluje a že odporujete a tím jí trápíte. Většina dnešních beta provider otců pak začne na své syny tlačit, aby se samosnubné ženě poddali.

Aby byl dnešní muž schopný odolávat samosnubnosti, musí být dokonalý manipulátor v používání telefonu a sociálních sítí, vše musí používat jen účelově, což je velmi vyčerpávající. Poté taky musí vědět, že žena nemá právo na nic, nesmí se bát výhružek, že je zodpovědný za její život.

Proč tohle ženy dělají? Protože přirozeně přilnuly k nejvyšší maskulinní autoritě, kterou pro ně je propaganda z médií.

Dnešní ženy si stejně jako jakékoliv jiné ženy v minulosti myslí, že dělají přesně to, co se po nich chce. Ženy neví, že ten tlak je určen pro vyvolání genderové enemizace. Ženy nevědí, že je ten tlak namířen proti mužům. Ženy to nemohou zjistit, protože se světem mužských emocí nezabývají! Ženy dělají s vysokým nasazením přesně to, co si myslí, že se po nich chce. Dělají to, co požaduje nejvyšší jim známá maskulninní autorita, a tou je dnes jen televize, internet.

Jinými slovy: Nejvyšší maskulinní autorita, ke které žena přilnula a která jí učí životní ideály, je mediální tlak propagandy. Ona je vyučena, že se má chovat tak jak se chová. Je sice nešťastná, ale bude pořád dělat to, co po ní nejvyšší maskulinní autorita chce. Proto propaganda chce oddělit alfa muže od žen, aby ženy vůbec nevychovávali otcové a aby mladé dívky měly za nejvyšší maskulinní autoritu vždy propagandu femfa státu.

Co je to genderová enemizace?

Je to název pro vyvolávání nepřátelství mezi muži a ženami pomocí mediální propagandy tak, aby muži byli snadno ovládáni pomocí žen, kterým se budou chtít zalíbit. Mediální propaganda cílí na ženskou touhu naplnit představu maskulinní autority ve společnosti a přizpůsobit se jí. Propaganda pak ženám podsouvá nutnost přizpůsobit se jistým ideálům, které ovšem jsou nepřátelské vůči jejich vlastním mužům. Propaganda chce především izolovat ALFA samce od dostupných žen, propaganda nastavuje ženy tak, aby ALFA samce vytěsňovaly a místo nich si pořizovaly sice BETA providery, ale jen ty nejvíce štědré. Ostatní muži se pak snaží ze všech sil plnit požadavky propagandou vyučených žen a tráví svůj život službě těmto ženám bez jakékoliv odměny.

Jaké jsou hlavní mechanizmy genderové enemizace?

Je to vytváření ženského POCITU, že “ženy jsou ve svých požadavcích v plném právu”. Nebo jinak: “že jim nikdo nesmí ubližovat a svět stojí na tom, aby byly spokojené”. Když je tlak na ženy i mladé muže dostatečný, všichni žijí v iluzi, že ženy mají skutečně právo požadovat vše co si usmyslí. Spolu se zrušením společenské důležitosti svatby tak ženy má dostatečné nátlakové nástroje pro samosnubnost.

Díky pocitu “oprávněnosti ženských požadavků” dokážou ženy vytvořit tlak na vynucení si samosnubnosti

Dnešní dívka je masírována médii, že má provozovat samosnubnost. Dnešní dívce jsou vnucovány ideály, že má za lásku “bojovat”, tedy vnucovat se mužům ze všech sil. K tomuto vnucování jsou dnešní dívce dány nesmírně silné zbraně a podpora: Sociální sítě, mobily, zrušení důležitosti svatby a všeobecná iluze, že na ženu se nesmí útočit a má právo na to, aby její požadavky byly splněny.

Cestu ke genderové enemizaci vytvořily MILNÍKY snahy žen aplikovat ženskou sexuální strategii s použitím netělesné elektronické komunikace.

Vycházejme z definice pojmu NEPŘÁTELSKÉ CHOVÁNÍ:
Nepřátelské chování je takové chování druhého člověka, kdy druhý člověk chce použít vás nebo vaší věc ke svému vlastnímu prospěchu, a to způsobem, se kterým nesouhlasíte.

Genderová enemizace využívá popírání emocionální kaskády tak, aby do mezipohlavních vztahů zanesla nevyřešitelné rozpory. Mechanizmus využívá úplné zrušení ženské životní role v rodině a místo toho staví ženy do role samostatných mužů.

Ženy ale zůstanou ženami, i když propaganda může tvrdit cokoli. Jakmile je žena násilím tlačena do mužské role, snaží se mužskou roli zaujmout, ale pořád jedná přesně podle emocionální kaskády. Výsledkem je, že žena začne vůči mužům projevovat NEPŘÁTELSKÉ CHOVÁNÍ, přesně podle definice nepřátelského chování upřesněné výše v textu.

Jelikož žena při svém chování podle emocionální kaskády sleduje jen sama sebe a děti, o emocionální potřeby muže se nestará, tak při posunutí žen do “rovnoprávné” role vznikte tento jev:

Ženy projeví samosnubnost, neboli ve společnosti neuznávající akt společenské svatby ženy samy vyhledají muže, kterého chtějí pro svůj zájem obalit pavučinou manipulace a citového vydírání.

Zhlédnutí: 559