Česká vláda, stejně jako všechny ostatní vlády, se musí řídit nadřízenými zákony náboženského typu. Nejvýraznějším projevem současného náboženského klamu je studie genderu, která je namířena čistě proti Biblickému vidění světa a je určena k jeho popření a vymazání.

Uzákonění GENSTAPA

Organizace podporující tyto nové náboženské diktatury, jsou již uzákoněny ve vládách a Úmluvách národů. viz: https://gekcr.cz/.

Urychlení a dokončení rozpadu mezilidských vztahů, důvěry, sounáležitosti a svornosti mezi lidmi zavedením pohlavní války

Tvrdým aplikováním teorií genderu se zcela odstraní rodina a přetrhají se lidské vazby tak, aby se lidé proměnili ve vzájemně bojující bytosti, navzájem se klamající a zneužívající pro sobecké vlastní cíle. Toto se může zcela podařit za méně než jednu generaci, neboť netělesná komunikace je hlavním urychlovačem šíření těchto nauk. Tyto nauky jsou povinně vyučovány plošně prostřednictvím televize a sociální sítě tvrdě cenzurují jakékoliv myšlenky narušující vyučování klamu gender studies.

Shlédnutí: 121