Gender studies

Ideologie genderu existuje proto, aby tvořila ideologický pilíř propagandy. Snaží se všemi prostředky zamaskovat, tabuizovat a pomocí “mezinárodních úmluv” i kriminalizovat základní poznání fungování sexuální psychologie mužů a žen. Sexuální strategie mužů a žen jsou zásadně odlišné, vzájemně se doplňující v praktických věcech.

Narušením fungování přirozených sexuálních strategií mužů a žen vede k rozvratu mezilidských vztahů, k nárustu genderové enemizace, a k celkovému rozpadu společnosti, která se tak dostává do trvalé viny díky Ideologii.

Zhlédnutí: 300