Friendzone je virtuální “skupina” mužů okolo každé ženy

Friendzone je název pro jev, kdy je narušeno ženské správné vnímání maskulinity. Díky tomu u ženy nelze zkloubit v sexuální strategii přístup k muži na úrovni morálních lidských hodnot a přístup k muži na základě animálních pudů.
V historii společenská konvence určila jasná pravidla a žena mohla se svým animálním sexuálním partnerem zároveň být v krásném přátelském vztahu.
V současnosti je muž buď animální sexuální partner (BAD BOY) A NEBO kamarád ve friendzone.
Tím přestalo mít smysl manželství a ženy ztratily svůj vliv na chod společnosti.

I když se chce žena chovat díky emancipaci jako muž, její mozek si ponechává všechny ženské pudy

Žena rozlišuje muže na BAD BOYS mohou pomoci obstát v roli ženy a řídit jí, tedy muže sebevědomé a NADŘAZENÉ co jí dokážou uspokojit a pevně uchopit, a na ty ostatní, (FRIEND ZONE) co jí mají rádi a kterým může poroučet a oni to rádi udělají tím, že je potěší svým zjevem a přízní. S těmi prvními chce spát a plodit, s těmi druhými chce trávit čas věnovaný péčí o její duševní pohodu.

Rozhoduje ženská sexuální emoce a mužské fňukáníčko

Animální rozlišovací systém je plně založen na sexuálních emocích a rozlišovacím kamenem pro ženy je mužské fňukáníčko. Pokud se muž rozpláče při pouhém vyslovení ženina názoru (který je shit testem), je ve friendzone. Žena by s ním totiž neprožila ten mocný orgasmus, který prožívá s BAD BOYem. Stejně jako muž je při svlékání krásné mladé dívky odměněn slastí, tak je žena odměněna slastí pokud se vydá muži, co jí chce, co si jí pevně vezme a co se před ní nerozpláče.

Ženský mozek tedy rozděluje na BAD BOYS a FRIEND ZONE, dnes bohužel chybně

Ženská emancipace vedoucí k femfašizmu pokroutila emocionální život žen. Ty pak požadují nerealizovatelné a nesmyslné chování mužů. Vynucují si zvýšenou dominanci mužů primárním shit testem, aby je takové chování dokázalo sexuálně vzrušovat. Vynucují si u nich ženskou představu iluzorní maskulinity. Bohužel si tak ale ženy uzavírají cestu k mužům, co je milují pravou láskou muže, neboť takoví se k nim chovají uctivě a čestně a tak je ženy MYLNĚ PŘEŘADÍ do friendzone. Testují mužův emocionální status pomocí shit testů, protože současné společenské konvence femfašizmu jim tuto nebetyčnou drzost a aroganci umožnují a legitimizují.

POZOR! Pokud ženu milujete, nesmíte dopustit aby Vás shit testovala až do FRIENDZONE. Tím jí velmi ublížíte, donutíte jí k shit testovému potratu.

Naopak to dává šanci každému, kdo ženu dokáže ignorovat a pohrdat s ní. Mnohem lépe se dnes dostane do role BAD BOY, která emancipovanou ženu vzrušuje.

Díky tomu ženy končí s těmi co je zneužili, ignorují je a pohrdají jimi. Přesně to ženy totiž dnes chybně přitahuje.

Bičova rada: Jako vše v pokažené morálce dnešních vztahů, i zde se toto dá “využít”. Ovšem jen v případě, kdy jsme nad věcí a VÍME co se ve světě děje. Pokud víme jak to ženy mají a jednu opravdu chceme mít, musíme pro ní zůstat BAD BOY. Bohužel často Vás to bude velmi mrzet, když jí budete muset poroučet, ignorovat jí, hrát pohrdání a nezájem, být na ní krutý. Další lepší zprávou je, že pokud o Vaší vyvolenou někdo bude mít SKUTEČNÝ zájem, ona ho rychle přehodí do friends zone. Maximálně že Vám jí uchvátí někdo k sexu, ale jen tehdy, pokud bude drsnější a více nedostupný než jste Vy. Pak jí za to mužete trestat a bude Vám vděčná za záchranu.

Né všechny ženy jsou stejné. Ty co už jsou zbičované životem a dostaly už se párkrát na dno jsou už poučené. Jsou více krotké a nebo jsou ještě více kruté. Každopádně se už oddělaly.

Shlédnutí: 2044