Všichni žijeme tak hluboko ve lžích femfašizmu, že si neuvědomujeme skutečnou podstatu této nauky zaměřené proti ženám.

Shlédnutí: 34