Co JE femfašizmus

Femfašizmus je myšlenkový směr tvrdící že žena sama je dostatečně kompetentní ovládnout své tělo sama bez muže a že může samostatně vychovávat novou generaci a převzít tak zodpovědnost za pokračování civilizace. K tomu se pojí všechny odvozené psychologicky patologické názory.

Femfašizmus se vyvinul z feminizmu. Ideovým prohlášením femfašizmu je GENDEROVÁ IDEOLOGIE (Gender studies). To je samozřejme “klamný název”

Feminizmus poukazoval na práva žen a snažil se je povýšit na úroveň mužů. Femfašizmus už přímo předpokládá, že žena je plně schopná sama sebe ovládat a plně rozhodovat o zplození a výchově další generace zcela bez mužů.
Femfašizmus je nauka, která požkozuje ženy a má jim ublížit. Jiný název je též “Druhá morálka”.

Femfašizmus zabraňuje ženám mít muže a tím likviduje jejich možnost dosáhnout uspokojení emocionální kaskády a dosáhnout společenské prospěšnosti a uznání.
Tato nauka manipulativně chybně tvrdí, že žena dokáže ovládnout sama sebe a že je dostatečně kompetentní převzít vůdčí roli při pokračování naší civilizace. Tragické na femfašizmu je, že toto není pravda. Femfašizmus útočí tak, že z kaskády emocionální závislosti lidí má právní podporu pouze uspokojení ženských emocionálních potřeb, kdežto muži nemají žádný právní nárok na uspokojení svých emocionálních potřeb.

Tím ženy nemohou realizovat svojí sexuální strategii manipulace silnějším, nemají ve společnosti žádné postavení ani žádný vliv na její chod, protože mají jen minimum dětí. A ty děti které mají, nemají výchovu v rodině, takže jsou pro další pokračování civilizace diskvalifikovány.

Pro femfašizmus je naprosto nepřijatelné uznat pravdivost přirozené kaskády emocionální závislosti v rodině. Místo toho oslavuje myšlenku absolutní rovnosti emocionálních potřeb obou pohlaví, což je zjevný nesmysl. Nevadí to ale ženám, protože těm nabízí femfašizmus úlohu privilegované třídy.

Femfašizmus se snaží dokázat svou platnost tím, že vytváří obrovské množství “vztahových rad”, vztahových poraden a internetových seznamek. Vytváří iluzi, že ženy chápou emoce mužů. Tuto iluzi potom mohutným tlakem pumpuje do mladých mužů, a ti tomu převážně věří. Jsou to takzvané společensky propagované syntetické shit testy.

Ženám jsou nabízeny náhradní řešení

Femfašizmus se snaží zamaskovat nefunčnost své nauky tím, že dívkám nabízí partnerství. Partnerka femfašistického systému, svobodná matka, má odborný název Samoživitelka.

Co femfašizmus NENÍ

Femfašizmus není to, když se někde, třeba v historii, projevuje přísná, panovačná, případně zlá žena. Takové ženy jsou a budou stále.

Femfašizmus má prvky které definují pojem “fašizmus”

Femfašizmem nazýváme až tlak většinového společenství lidí, kteří se slednocují pod společnou myšlenkou se kterou se identifikují. Společně pak vystupují, publikují, a tlačí okolní svět do podřazené role. Femfašizmus je společný tlak uměle podporovaného ženského ultrasobectví na prosazování zájmů uspokojování emocí žen nečestným, BEZOHLEDNÝM a nepřirozeným využíváním mužů jako síly napomáhající udržet nefunkční svět ženské emancipace v chodu. Femfašizmus tvrdí, že ženy dělají všechno dobře a velmi trpí, kdežto muži jsou zlí a fungují špatně.

Rodiny se rozpadají díky TOMU, ŽE ŽENY SE ROZHODLY uposlechnout tlak společnosti a IGNOROVAT sadu základních pravidel kaskády emocionální závislosti muže, ženy a dětí. Zajímavé je, že femfašizmus nebere ŽÁDNÝ ohled na emocionální zdraví dětí. Soustředí se pouze na uspokojování ženských potřeb. Obludné je, že tlak je tak obrovský, že ženám ani nevadí že obětovaly vlastní děti nové morálce.

POZOR! V dnešní společnosti není legální hovořit o femfašizmu. Tento skutečný destruktivní problém vedoucí k zániku naší kultury je totiž TABU. Kdo pozná, že je to pravda, ten pozná, že snahy ženské emancipace vedly ke zničení rodin a k ublížení dětem. A to je velmi bolestivé zjištění pro většinu populace. A s tímto zjištěním už se nebude schopna společnosti nikdy vyrovnat.

K femfašizmu patří univerzální a absolutní tvrzení, že ženy jsou v dnešní době chudinky co trpí a za absolutně všechno můžou zlí muži!!! O tomto tvrzení se nesmí nikdo ani opovážit něco říci.

Femfašizmus útočí na muže od chlapeckého věku a snaží se je potupit

Femfašizmus je mediální tlak, který glorifikuje ženské emoce a mateřství a systematicky ignoruje a potupuje chlapce, muže a jejich emoce včetně základu naší civilizace – otcovství. Často je tak velký, že ani třicetiletý muž ještě neví, že má také právo na to mít emoce, případně ani neví, jak se nazývají.

Prostředí vyrůstání chlapců je dnes většinou ultra femfašistické

Celé okolí chlapce je velmi často ultra femfašistické. Slovo “ultra” před slovem femfašizmus zde v původním latinském významu znamená, že chlapec nemá ve svém okolí žádný jiný vzor, než femfašistický. Je obklopen učitelkami, často svobodnou matkou, a celou společností která říká, že žena je svatá věc, které se nesmí ubližovat, o kterou se musí starat a která má ještě rovnější než rovná práva. Chlapci absolutně nejsou ničím vedeni aby byli muži a s normálními názory shodnými s přirozenou kaskádou emocionální závislosti se vůbec nesetkávají.

Popichování chlapců, aby se více snažili sloužit ženským vrtochům

Kromě “shit testů” je každý mladý muž konfrontován s myšlenkou, že když nemá holku, je neschopný, je nemožný, je nevyvinutý. Jak drtivé je toto obvinění v době, kdy holky muže nepotřebují a vše si rozhodují samy. Toto obviňování a posměch většinou používají femfašisticky smýšlející lidé, aby chlapce donutili více se ponížit, více žebrat o přízeň, více pracovat pro uspokojení ženských vrtochů.

Že má právo na svíravé a mučivé myšlenky kvůli tomu, že nedokáže pomoci ženě se vzpamatovat ze lží, že nemá právo aby ho poslouchala vlastní rodina, že jeho pozornost k zamilované ženě je brána jako obtěžování a vše po čem mužské srdce touží je nesmyslně vyplýtváno na ženských polomužích.

Také je nutné si přiznat, že naprostá většina dívek je do femfašizmu VMANIPULOVÁNA proti své vůli právě mediálním tlakem. Mediální tlak vyvolávají nejen ženské představitelky hnutí ženské emancipace, ale dnes také obrovské množství mužů. Proč mužů? Protože publikování velmi žádaných lží o prospěšnosti ženské emancipace je zdrojem příjmů a zisků.

Shlédnutí: 1916