Způsob zakrytí nefunkční ideologie

Aby femfašistická ideologie zakryla důkaz své neplatnosti, tedy nemožnost plození dětí bez podpory MANŽELA, snaží se systém vytvořit pro realizaci ženských pudů systém sociální podpory platné JEN pro svobodné matky. Tento systém podpory mateřství prakticky vytvoří pro dívku sexuálního partnera. Byť to zní velmi hloupě, statisíce mladých mužů se denně setkává s pohrdáním od dívek, protože dívky jejich mužskou podporu NEPOTŘEBUJÍ.

Stát má pro svou holku dokonce odborný výraz, říká jí SAMOŽIVITELKA

Tento koncept ultra femfašizmu se realizuje ve vytvoření nové sorty privilegovaných lidí, nazývané Samoživitelky.

Dívka vždy řekne, že se o sebe postará sama a myslí tím, že se o ní postará její partner stát. Partner, který má absolutní povinnost se pořád starat.

Já se o sebe postarám sama

Tato věta je jedním z nejznámějších shit testů, na které už nelze odpovědět maskulinním způsobem. Mladá dívka tím většinou myslí, že díky podpoře státu nepotřebuje pomoc od muže. Blbé je, že v naší společnosti má pravdu a veškeré právo je na její straně

Shlédnutí: 68