Všechny základní myšlenky femfašizmu kupodivu propagoval i socialistický režim komunistického bloku. Propagovány byly v režimu “kážeme vodu a pijeme víno”. Režim je propagoval kvůli pacifikaci lidí vyzdvihnutím kultu ženy. Propagování kultu ženy vede ke snadné ovladatelnosti masy, protože masa se soustředí na uspokojování ženských potřeb.

Běžně propagované věci, které “nechtěným způsobem” podporovaly náš femfašizmus

Absolutní podpora svateb čerstvě plnoletých párů, kterým stát poskytl veškerou podporu a učinil je tak na sobě zcela závislými.

Představování nové role socialistické ženy v televizních seriálech.

Zhlédnutí: 99