Hlavní důvod účinnosti femfa druhé morálky na rozpad mezilidských vztahů spočívá v tom, že ženám médií vnucené fašistické chování v rámci ženského “pohlavního národa” přímo nutí muže, aby se k ženám chovali podle pravidel Druhé morálky, kterou femfašizmus diktuje. To co muži učiní, je pak zneužíváno proti nim.

Zde je model zamotaného kola, princip útoku druhé morálky femfašizmu na ženy skrze pokroucení ženské sexuality:

  1. Tělo ženy potřebuje MUŽE, který jí láskyplně a pozorně umožní roli ŽENY a zabezpečí jí a povede v životě, protože si jí VYBRAL SÁM.
  2. Druhá morálka jí říká, že se musí zabezpečit sama a že sama rozhoduje o svém životě i o muži.
  3. Emoce ženě říkají, že muž NESMÍ poslouchat její učení druhé morálky, protože by pořád jen poslouchal její nesmysly a nikdy by nebyla ŽENOU.
  4. Sexuální Touha nutí ženu vydat svá tělo muži, co vůbec nehledí na nic z jejích nápadů a nezajímá jí, co si myslí!

Mechanizmus působení Druhé morálky femfašizmu:
Nutí ženy odmítnout přirozený model, kdy pro ženu mohl být její vlastní milovaný a pozorný muž zároveň sexuální symbol. Nutí ženy absolutně oddělovat jejich animální a rozumové vnímání muže na dva samostatné protichůdné celky: Bad boys a friendzone. Zneužívá sexuální touhy ženy aby je nahnal do svobodného mateřství a udělal z nich své partnerky Samoživitelky.

Jak se toto rozdělení ženského vnímání muže provádí? Zde je postup:

  1. Vytvoří ženám iluzi, že jsou mužům rovny a že se zabezpečí samy a že samy o sobě můžou rozhodovat.
  2. Pak ženám nutí myšlenku, že každý pozorný muž je kamarád z friendzone, z čehož logicky vyplývá že:
  3. Sexuální fantazie a touhy chtějí realizovat s “těmi ostatními” tedy s těm co jim vlastně nevěnují žádnou pozornost. (Bad boys)

K rozvrácení společnosti stačí jen toto odstoupení od lidské přirozenosti!

Klasická reakce mužů na tuto ženskou pokřivenou morálku je dále zneužívána propagandou femfašizmu proti mužům

Muži reagují tak, že si točí různá videa na facebooku a youtube, jak se ženami vycházet. Jak flirtovat, jak sbalit současnou dívku a nedostat se do friendzone bez sexu. Většinou si ale nevšímají, že podlehli propagandě femfašizmu!!! Přijímají všechny výše uvedené femfašistické myšlenky a pokračují v rozvíjení Druhé morálky. Jak?

Tím že radí ostatním mužům striktně rozdělovat komunikaci se ženou na A) komunikaci pro získání SEXU zdarma, a B) všechno ostatní. Tím muži svou činností legitimizují syntetický shit test, že muž je přirozeně promiskuitní prase které souloží nekontrolovatelně se všemi ženami a nemůže to ovládat.

My ale nechceme Druhou morálku přijímat a bavit se s milovanými dívkami jako s pacienty z ústavu pro chorobomyslné jen proto, že nechceme aby souložily všude okolo!

 

Shlédnutí: 195