Systém se brání proti narušování homogenity propagandy cenzurou

Aby systém udržel propagandu v chodu, chce internet dokonale cenzurovat. K cenzuře internetu směřují kroky, které A. Bič předpovídal celé desetiletí před rozšířením internetu.

Krok 1: Dokonalá identifikace každého, kdo na internet píše. Takovým způsobem, aby pouze systém dokázal zjistit identitu pisatele. Toto se realizuje vzájemným propojováním účtů a pomocí crosshubů, webů, ve kterých musíte vyplnit více svých účtů.

 

Krok 2: Umožnění publikování pouze těm, kteří jsou identifikováni, indetifikovatelní a POVOLENÍ k publikaci. To se dělá zavedením povinných certifikátů pro weby, tedy https.

Shlédnutí: 86