Emoční střih ženské logiky je název pro specifickou anomálii ženského mozku, kdy v případě posuzování logiky spravedlnosti v pohlavního vztahu žena naprosto nelogicky požaduje od mužů zcela čestné chování a absolutní pravdomluvnost, zatímto v chování ženy bezmezně toleruje manipulativní zrádnost a lhaní. Při přemýšlení o rozhodujících okamžicích pohlavního života ženy se i u inteligentní ženy náhle vypíná schopnost objektivně vnímat pojem spravedlnosti podle toho, za jaké pohlaví uvažuje.

Toto je velmi důležité vědět při rozhovorech se ženou. Emoční střih logiky totiž sexuálně aktivní žena nedokáže překonat a tudíž není možné s ní vést hovor o logice probíhajících vztahů.

Je nutné počítat s tím, že pro ženu je chování její i chování ostatních žen ve vztazích s muži vždy velmi striktně rozděleno na chování plně přijatelné (takzvaně z “lásky”, při kterém může žena neomezeně říkat nepravdy a klamat) a na chování nepřijatelné (chování sokyň, nad kterým se nepřemýšlí a dotyčná se označí krutě hanlivým jménem).

Uvedeme si příklad: Žena má logicky posoudit, jakých chyb se dopustil muž při snaze získat ženu, když jeho vyvolená v průběhu vztahu vyhledávala výhodnější známost a vztah přerušila. Muž měl posléze další přítelkyně, ale o svou vyvolenou pořád stál. Nyní má dotazovaná žena posoudit, proč si onen muž svou vyvolenou nezasloužil. V ten okamžik u ní nastane emoční střih logiky a ona to vždy vidí tak, že chování mužovo vyvolené je zcela v pořádku. Kdežto muž se provinil tím, že ji nezachoval věrnost i potom, co se s ním rozešla. V tomto případě posuzovatelce vůbec nevadí že ona vyvolená muže povedla a rozešla se s ním. Její podvádění nevidí jako negativní činnost, ale jako přirozenost a důležité právo najít kvalitní zabezpečení. Její oznámení rozchodu nevidí jako oznámení rozchodu, ale jako pobídku k “duelu” dvou mužů, k souboji o její srdce. Posuzovatelce je jedno jak to muž měl udělat, prostě pokud nebojoval, považuje to za jeho chybu.

Pokud si tento příklad shrneme, zjistíme, že v situaci kdy se rozhoduje o pohlavím vztahu, posuzující žena vůbec není schopna vnímat neutrální spravedlnost.

Je zajímavé, že i tento článek není žena schopna pochopit. Z ženského úhlu pohledu mají prostě ženy na některé nespravedlivé, zrádné a manipulativní chování svaté právo, které je pro ženský mozek zcela neměnné a splývá s pojmem “spravedlnost”.

Triviální název pro toto uvažování je “ženská logika”.

Shlédnutí: 328