Emancipované ženy jsou zoufalé, jejich celoživotní snaha se mužským způsobem postarat o naplnění ženských pudů je k ničemu

Současné dívky lapené do pasti femfašizmu se snaží chodit do práce, vzdělávat se, pořizovat si vlastní byty a auta, protože jim femfašistický stát nalhává, že toto je cesta k uspokojení trýznivé potřeby založit rodinu.

Nějak vrcholně naivně si myslí, že si pak k bytu a autu (a i k náhodně nastřelenému dítěti) poté pořídí MUŽE, který jaksi automaticky začne obsluhovat jejich komodity a bude nezišťně poskytovat podporu a jakési USPOKOJENÍ VÁŠNÍ A TOUHY. To je samozřejmě vrcholný nesmysl. Nicméně televizní a mediální kampaní je dívkám do hlavy vtloukán mohutným tlakem.

Mnohé mladé ženy se pak pod tlakem mateřského pudu snaží co nejvíc pracovat a co nejvíc převzít roli muže, aby co mohly mít rodinu kterou jejich tělo tak potřebuje.

Femfašizmus potřebuje před ženami utajit fakt, že k naplnění ženských tužeb nemusí žena dělat vůbec nic, stačí jen že existuje. Muži, kterým se zalíbí A BUDOU MÍT OPRAVDU ZÁJEM se o ní sami budou ucházet. A ona má právo dát přednost tomu, co jí skutečně zajistí štěstí. ŽÁDNÝ JINÝ POSTUP NEFUNGUJE.

Shlédnutí: 325