Otázky jak a proč používat internet v soukromém životě nepatří ke klasické definici morálky

Nehledejte tedy ve stávajících definicích morálky ŽÁDNÉ RADY, jak zacházet s elektronickou komunikací! Nikde neexistují morální rady jak zacházet s mobilem, s facebookem, se seznamkou na internetu. Neexistují žádná historická morální pravidla, jak používat vzájemné hlídání, vzájemné špehování, nebo dobře míněný dohled mezi lidmi. Jedná se o zcela nové principy, které se v historii lidí ještě nikdy neobjevily. Jedná se o morálku a emocionální vyrovnání s okamžitou netělesnou komunikací.

Na netělesnou komunikaci není lidská duše ani tělo vybaveno. Díky tomu, že člověk je přirozeně pyšný sám na sebe, nikdy přesně nerozpozná, co je pro něj dobré a co nikoliv. Panuje všeobecný úzus, že vše co člověk vymyslí pro své potěšení je pro něj dobré. To je ale snadno vyvratitelné mnoha příklady.

Lidé si nepřiznají, že je mobily a internet ničí. Jsou na to příliš pyšní

V současné době si prakticky nikdo nedovolí tvrdit, že vynález okamžité netělesné komunikace je něco špatného. Okamžitě ho začali používat všichni a ti co ho používat nemohou (například v rozvojových zemích) touží jej co nejdříve mít. Všichni touží komunikovat okamžitě se všemi pomocí netělesné komunikace. Lidé po tom toužili vždy, ale bylo to nedosažitelným snem. Nyní je to však tady a to co nyní budou lidé řešit není přirozený vývoj k lepšímu, ale jsou to věci, které se nutně musí stát.

Shlédnutí: 135