Tak jako si člověk má mýt tělo aby byl čistý a uklízet byt aby měl čisto, musí si člověk hlídat, aby nešpinil své duševno odpadem. Také aby nezahlcoval svojí duši takovým množstvím vjemů, že pak bude uvnitř špinavý a nedokáže v sobě informace vůbec utřídit. Dnes žije většina lidí přeplněna zbytečnými informacemi díky Internetu.

K čemu vede nedodržování duševní hygieny

Přeplněný člověk se musí uchylovat k myšlenkovým zkratkám. Přestává věci vnímat a analyzovat, rozděluje je prostě jen na Líbí a Nelíbí, Blbé a Dobré. Docela dobře to demonstruje Facebook: Líbí a Už se mi to nelíbí.

Nejčastější příklady nedodržování duševní hygieny

  1. Snaha o sledování všech sdělovacích prostředků, které se nabízí
  2. Snaha mít zapnuté veškeré notifikace všech sociálních sítí
  3. Plánování denních aktivit s minimální rezervou mezi nimi
  4. Trvale špatný odhad toho, jak úkoly trvají. Podceňování mezičasů.
  5. Snaha být neustále dosažitelný elekronickou komunikací
  6. Neustálé přetěžování očních nervů sledováním zdrojů rychle blikajícího světla

Add 1

Sdělovací prostředky nám nesdělují věci, které jsou pro nás důležité. Sdělují toho co nejvíce a sdělují i lži hlavně jen aby byly sledovány. Existuje jich takové množství, že bez problémů přesytí člověka informacemi zdaleka přesahujícími lidské možnosti. Navíc, většina informací není přesných, větší část je lživých a prakticky většina není vůbec pro život důležitých. Navíc média v nás vyučují podvědomý pocit podřízenosti, neboť na nás mluví bez možnosti odpovědět a prakticky pořád nám vnucují reklamu pomocí PŘÍKAZŮ a tykání.

Add 2

Notifikace vyučují podvědomě člověka že telefon je náš sluha a my musíme být na povel jeho příkazům.

 

 

Shlédnutí: 366