Duchová komunikace

Duchová komunikace je jiný název pro netělesnou komunikaci. Tedy pro jev, kdy člověk v reálném čase komunikuje s ostatními libovolně vzdálenými lidmi ale přitom je nevidí, je například sám někde daleko, osamělý, bez pohybu.

Duchová komunikace je jev, který je možné sledovat a studovat až ve 21. století, neboť se stává masovou a převažující metodou, jakou lidská mysl komunikuje a interaguje s ostatními lidmi.

Duchová (netělesná) komunikace a její vliv na mozek

Duchová komunikace a její převažující užívání působí fyziognomické změny v mozku, které jsou vratné pouze náročnou terapií a následou izolací. Tato terapie nebyla ani odzkoušena a ani není smysluplné jí nasazovat, neboť následné dodržování izolace člověka vyčlení ze společnosti.

Velmi významným projevem fyziognomických změn v mozku je syndrom, kdy u žen nastane fyziognomická změna vývojově určená pro situace nedostatku mužů. Ženám se převrací posloupnost emocionální kaskády do pořadí, v němž je žena nouzově v mužské roli a od muže požaduje doplňkovou roli a soustředí se pouze na děti.

Tento syndrom doposud nemá vědecké jméno.

Shlédnutí: 580