Ovládání sdělovacích prostředků ovládá lidi tak, že se cítí zcela SVOBODNÍ

Nejprve si řekněme malý příklad s vedením davu skrze labyrint do přesně určeného cíle (pasti):

Požadovaný výsledek MANIPULACE:
Potřebujeme vést velkou skupinu lidí skrze labyrint rozcestí a přesně je dovést na žádané místo tak, aby to vypadalo, že si to vybrali sami. Musí nejprve doleva, pak doprava, pak rovně… a tak dále, dokud nedojdou tam kde je chceme všechny mít.

Použité prostředky:
Použijeme SDĚLOVACÍ prostředky. Využijeme toho, že v námi ovládané skupině jsou přítomné VŠECHNY NÁZORY VŽDY. Tedy jedna třetina říká vždy že chce doprava, jedna třetina říká že chce vždy doleva a poslední třetina vždy říká, že chce rovně. Dokonce i když 1% chce doleva, tak lidí je tolik, že jich rozhodně pár tisíc najdeme! Můžeme je i nechat demonstrovat a budou vypadat jako většina.

Použitý postup:
Na první zatáčce dáme v médiích prostor všem, co chtějí doleva, na druhé dáme v médiích prostor všem, co chtějí doprava, na třetí dáme v médiích prostor tomu, co chce rovně. A vždy z toho uděláme HLAS VĚTŠINY. Využijeme toho, že lidé nekomunikují spolu, protože jejich vzájemnou komunikaci nahrazují námi předkládané zprávy!
Zpráv jim dáváme přebytek, aby je ani nestíhali zpracovat a nestíhali je spolu probírat.

Výsledek:
Lidi dojdou přesně tam kam chceme. Ale vůbec nikdo si nevšimne, že byl kýmkoliv manipulován! Všichni říkají: “Ano, to co ukazovaly sdělovací prostředky byly skutečné osoby se skutečným názorem, takže nás nikdo nemanipuluje”.

V dojmu absolutní svobody slova je skupina ovládána zcela dokonale pomocí selektivního výběru zpráv v médiích.
Prostě se využije fakt, že ve skupině jsou přítomné všechny názory najednou.

Bičova rada: Věřit musíte jen tomu, co nemá absolutně žádný důvod nikoho manipulovat.

Zhlédnutí: 258