Název pro systém emocionálních hodnot které lidi vyučuje femfašizmus a ostatní “moderní” nauky

Cílem fefašizmu je likvidace křehké rovnováhy mezi ženským tělesným a duševním rozumem. Tím je celý chod společnosti nasměřován nesprávným směrem a všichni minou svůj cíl, neboť i muži se musí tomuto pokoušet přizpůsobit a nikdy se neshodnou. Nastane tudíž zánik rodin a mezilidských vztahů.

Propaganda femfašizmu stojí na PILÍŘÍCH, což jsou teze které jsou neustále opakovány aby se je lidé naučili

https://digitalnivztah.cz/category/propaganda/

Příklady OHAVNÝCH a naší společností plně tolerovaných konstruktů Druhé morálky:

  • MANŽEL – nyní “partner”.
  • MANŽELSTVÍ – nyní “partnerství”
  • LÁSKA – nyní “vážný vztah”
  • RODINNÝ KRUH – nyní “svobodné mateřství, kdy roli manžela zaujme stát”
  • SNUBNÍ PRSTEN – nyní označení “ve vztahu” na Facebooku (je mnohem účinnější než prsten)
  • PARŤÁK PRO ŽIVOT – muž, který za sex poskytuje zabezpečení jí a jejím dětem

Femfašizmus, ale i ostatní tlaky ve společnosti vyučují ženy sebedestruktivnímu způsobu vnímání své pohlavní role. Učení femfašizmu, kterým jsme na všech úrovních médií zcela vystaveni napospas (ultra femfašistické prostředí) účině narušilo rovnováhu ženského emocionálního vidění vlastní sexuální životní role.

Hlavní cíl tohoto destruktivního vlivu je rozdělit ženám vnímání muže dvěma odlišnými způsoby: na emocionální tělesné, a na rozumové. To se dokonale povedlo a většinový svět si již všímá fenoménu Badboys a Friendzone. Ženy to uvádí do nekonečného kolotoče syndromu chci přesně to co nechci. A muži se přichylují k nejrůznějším učením typu MGTOW, což je podmnožina femfašizmu, takzvaný poraženecký tábor.

 

Zhlédnutí: 1268