Druhá Morálka je souhrnný název pro systém morálních hodnot a jejich zdánlivě logického vysvětlení a obhájování, který je vymyšlen pro požkození člověka a likvidaci lidské přirozené morálky.

DRUHÁ MORÁLKA VYUČUJE VŠE OPAČNĚ

Dobrým poznávacím znamením Druhé Morálky je to, že všechno co vyučuje je PRAVÝ OPAK toho, co je naopak nutné udělat. Tím dosahuje učení Druhé Morálky své vysoké destruktivní schopnosti.

Systém Druhé Morálky upřednostňuje LOGIKU před PŘIROZENOSTÍ člověka

Druhá Morálka zneužívá lidskou pýchu a pokrytectví k vytvoření pasti, do které se člověk zamotá a nedokáže z ní vyjít.

Základní cíle Druhé Morálky jsou tyto:

  1. Aby dívky porodily maximálně jedno dítě, a to mimo rodinu
  2. Aby lidé byli co nejvíce sami
  3. Aby lidé museli být to nejvíce prolhaní a co nejvce vůči sobě podezřívaví
  4. Aby se lidé cítili zcela bezmocní vůči moci Systému

Pro dosažení tohoto se používají mechanizmy popsané níže v jednotlivých článcích.

Podpora nezletilé sexuality

Systém chce všemožně zajistit, aby SEX byl běžný co nejdříve a aby se SEX chápal už od ranné puberty jako prostředek, kterým žena určuje svou vládu nad mužem. Aby její dovolení k sexu bylo podřízené jejímu výběru, jejímu rozhodování. Samozřejmě že Systém ví, že dívka...

Shlédnutí: 518