Ženy jsou vyučeny požadovat “dlouhodobý závazek”

Jedním z dalších pojmů, které Druhá Morálka vyučuje ženy, je pojem “dlouhodobý závazek”. Je to v podstatě upřesňující synonymum k nově chápanému pojmu vážný vztah. Dlouhodobý závazek ani vážný vztah žádný muž nechce a nepožaduje, principem tohoto konstruktu je totiž ženské ovládání muže a využívání mužovo zdrojů bez nároku na odměnu. Muž chce buď manželství s milovanou novomanželkou a nebo přátelský vztah se sexem. Odevzdávání peněz a službu bez odměny (takzvaný vážný vztah neboli dlouhodobý závazek) nechce vykonávat žádný normální muž.

Ženy jsou vyučeny nic neposkytovat, nic nezaručovat, jen brát

Dlouhodobý závazek – pod tímto pojmem jsou ženy Systémem naučeny za sex požadovat mužskou oddanost, poslušnost, a poskytování jeho zbývajícího času a zbývajících volných peněz. Z principu i přímo té rétoriky “dlouhodobý závazek” není láska ani manželství, ale jen mužská záležitost – žena od muže požaduje přísahu a pocit povinnosti k této přísaze vůči ní.

Stejně jako u “vážného vztahu”, dnešní žena je Systémem vyučena do Druhé Morálky, ve které je do její moci plně společensky ustanoveno, že žena za svůj předchozí život, za děti sWhatsApp Image 2021 08 18 at 08.57 207x300 - Dlouhodobý závazek jiným mužem a tudíž své závazky nenese žádnou vinu a k novému muži nemá žádné povinnosti a nebude plnit žádná jeho přání, kdežto od muže požaduje všechny závazky a za vše mu dává vinu.

Dnešní ženy jsou Druhou Morálkou vyučeny až do naprosto ultimátní drzosti. Je jim vnucována myšlenka, že ženy jsou nepoměrně lepší, morálnější a spravedlivější než muži. Od muže požaduje běžně přísahu oddanosti ještě před seznámením, vynucují si lásku ke svým dětem s jiným mužem (na lásku k nevlastním dětem nevzniká žádný právní nárok), vyžadují od muže “vyřešenou minulost” (tedy žádné finanční a jiné toky k jiným ženám a dětem), a nově, od druhé dekády 21. století také přímo deklarují, že sex muž může požadovat až jako odměnu po dlouhodobějším plnění všech těchto požadavků.

Zajímavé je, že v seznamovací rétorice už dnes ženy prakticky nic “nenabízí”, ale pouze požadují. Tak jsou naučeny svou maskulinní autoritou, svým manželem – a tím je Systém. Systém ženám dnes zaručuje poskytnutí maskulinní péče, tedy že jim právě Systém umožní být uznanou plnohodnotnou ženou. Ženy bohužel ale samy nemohou zjistit, že tato maskulinní entita je poprvé v historii lidstva nikoliv pečující, ale naopak je k ženám nepřátelská. A to je dokonale pro ženy matoucí, neboť maskulinita (a tedy MOC ovládající společnost) je v ženském mozku neoddělitelně spojena s pečovatelským vztahem k ženám.

Je nutné si připomenout, že nic z myšlenek Druhé Morálky nedává skutečný smysl. Jedná se pouze o jeden z pilířů současné Ideologie.

Zhlédnutí: 265