Žena narozená v 21.století. V roce 2018 tedy nastupují do role dospělých žen

Dívka vychovaná systémem školství pouze do role Svobodné matky, samoživitelky.

Dívka, která ke své sebeprezentaci a komunikaci s okolím používá téměř výhradně Internet a krásu svého těla vystavuje anonymně celému internetovému prostoru.

Dívka, jejíž morální zásady jsou plně femfašistické. Je nucena zcela vyznávat pravidla Druhé Morálky a nemá sebemenší představu o tom, jak má fungovat rodina. Netuší, jaké jsou potřeby muže a netuší, že pouze její manžel by pro ní byl jediná záchrana v jinak zcela nesmyslném životě, který záhy povede.

To jsou dnes prakticky všechny, mimo zcela společensky vyloučené případy, které jsou ale právě z důvodu společenského vyloučení pro soužití s mužem nevhodné.

Zhlédnutí: 492