Internet má nepoměrně větší sdělovací kapacitu, než jakýkoliv myslitelný sdělovací prostředek. Na to není lidský mozek uzpůsoben!

Člověk se může okamžitě dozvědět prakticky cokoliv, okamžitě získává přístup k veškerým médiím a informacím.

Tím pro člověka ztrácí SMYSL snažit se informace vnímat a třídit, každému se to jeví jako zbytečné.

Jedinou myslitelnou obranou proti sebezahlcení je to, že si každý vytvoří svou vlastní představu a vlastní realitu, ve které bude vnímat jen to, co sám chce.

Stav, kdy člověk pozná že informací je okolo něj tolik, že je lepší je přestat vnímat, se nazývá digitální demence.

Projevy digitální demence

Počet sdělení televizní obrazovky nebo vlastního mobilu s facebookem a twiterem bez problémů stačí jako KOMPLETNÍ DENNÍ DÁVKA ČLOVĚKEM VYUŽITELNÝCH INFORMACÍ. Člověk se tak přesytí a jeho mozek už žádné další vjemy nepřijímá. Vše ostatní se pak dělí jen zkratkovitě na dobré a špatné, což dobře reprezentuje tlačítko LIKE, které je většinou používáno jako rychlá myšlenková zkratka.

Zde jsou projevy digitální demence. Většinou již probíhají, nebo je drží poslední žijící generace:

  1. Ukončí se čtení knih
  2. Ukončí se čtení denního tisku
  3. Umění přestane mít hodnotu a smysl
  4. Lidská osobnost přestane mít hlubší smysl
  5. Snaha se něco naučit přestane mít smysl

Shlédnutí: 154