O depopulaci evropské civilizace se začalo mluvit na konci 20. století. Tehdy se tímto problémem začaly zabývat evropské vlády a pověřily přední psychology tajným průzkumem tohoto jevu. Zkoumalo se, proč “moderní” populace nechce mít děti, proč prvorodičky stárnou a jaké faktory mají na to vliv.

Když tento jev začal být obecně známý, v první fázi se o něm veřejně mluvilo. Mnohé státy učinily i hloupá rozhodnutí, příkladem může být reklama na sex v severských zemích.

Záhy se ale zjistilo, že veřejné probírání úbytku porodnosti a obyvatel zanáší do ženské psychologie pocit přirozené nejistoty. V narůstajícím vlivu aplikovaného feminizmu získaly ženy podvědomý pocit, že “jejich muži nemají svět pod kontrolou”, což vedlo k dalšímu snižování porodnosti. Tento jev vedl státní doktríny k absolutnímu tabuizování a utajování problému s depopulací a vymíráním společnosti, které není už možné zastavit.

Shlédnutí: 137